mitutoyo titPomalu se všichni dostáváme opět do normálního života, rouška se stává již jen dobrovolnou součástí takřka všech našich činností. Hranice států v Evropě se opět otvírají a je tudíž čas urychleně přemýšlet, jak a co dál. Jak se vypořádat s nově nastalou situací, kam nasměřovat vývoj, který by opět firmy podpořil v dalším růstu.


Mnoho firem se bohužel dostane i do velkých potíží, neboť ještě před COVID krizí žily na hranice přežití. Přejme si hlavně, aby takovýchto firem bylo co možná nejméně a obrazně řečeno „nenakazily“ i ty zbývající – zdravé firmy. Těch okolností a vlivů na další vývoj firem bude mnoho, zvláště u nás v Čechách, ale i na Slovensku, neboť obě dvě země jsme silně orientovány na automobilový průmysl a ten určitě neprožívá nyní nejlepší období.

Příklady táhnou
V době COVID krize jsme zaznamenali nebývalou aktivitu nových malých a středních firem, které ve spojení s univerzitní sférou a vývojovými centry velice rychle zareagovaly např. v oblasti vývoje a výroby ochranných masek. Prokázalo se zjevně, že lze mnoho etap vývoje od nápadu až po samotnou realizace, dotáhnout velice rychle k sériové výrobě a být s novými produkty úspěšní i na zahraničních trzích.
Nás, jako výrobce přesné měřicí techniky, pak potěšilo, že v nejedné takové to skupině bylo využito při vývoji i kontrole finálních výrobků naši přesná měřidla včetně 3D souřadnicových měřicích strojů.
Podobné příklady pak ukazují, kudy je cesta dál nyní po krizi, zamyslet se, který produkt by mohl být na trhu úspěšný a ten trh přinést v co možná nejkratším čase a v co možná nejvyšší kvalitě, která je podpořena přívětivostí k jednoduché a intuitivní obsluze.

Digitalizace a automatizace v procesu zabezpečení kvality
Jedním významných aspektů současné moderní výroby je její vysoká produktivita, co možná nejmenší závislost na lidském činiteli a neustálá kontrola kvality, a to jak postupných výrobních operací, tak finálního produktu.
Důsledným sledováním kvalitativních parametrů lze zpětně nasadit takové účinné zásahy do vlastní výroby, které nám následně vyšší produktivitu zajistí a ještě mnohdy pomohou ušetřit vlastní výrobní náklady.
Účinným prostředkem pro kontrolu kvality v hromadné výrobě je nasazení SPC – statistické procesní kontroly.

mitutoyo1

Firma Mitutoyo - spolehlivý partner pro SPC
Mnoho výrobních firem směřuje k zavádění moderních technologií, jako je průmyslový IoT (Internet věcí) a statistické řízení procesů - SPC. S tímto se ale ihned otvírá i otázka, jakého partnera zvolit pro zabezpečení nejen sběru prvotních dat pomocí měření, ale hlavně jejich další integrace do zákazníkovi sítě.
Zde se firma prezentuje jako důvěryhodný s spolehlivý partner. Jakožto největší výrobce přesné měřicí techniky s dlouhodobou zkušeností s digitální technikou, má samozřejmě firma Mitutoyo k dispozici silný SW nástroj pro tvorbu zákaznické aplikace SPC, která dovede integrovat nejen měřidla Mitutoyo, ale i cizí a všechny získané výsledky pak implementuje do systému správy dat.

Koncept chytré firmy
Na připojeném obrázku vidíte typickou počáteční implementaci chytré firmy. Jádrem implementace je síť zákazníka. Všechna výrobní zařízení jsou řízena systémem, který podporuje metody jako např. tvorba CAD/CAM dokumentace, integrace paletových vozíků, integrace robotů a manipulátorů s možností automatické zpětné vazby. Monitorování celého procesu je řízeno prostřednictvím sítě, které umožňuje vizualizaci stavu provozu, využívání strojů, poskytuje informace o jejich technickém stavu, což např. umožňuje efektivnější plánování preventivní údržby.
Pro zpracování dat z měření je nasazen program MeasureLink, firmy Mitutoyo. Data získaná měřením jsou pomocí modulu Real-Time ukládána do sítě zákazníka v databázi MeasureLin. Samotný sběr dat pak může být realizován pestrou škálou propojení, které firma Mitutoyo ke svým digitálním měřidlům nabízí, a to tak, aby dané řešení co možná nejvíce vyhovovalo místu a způsobu měření. Jak již bylo i řečeno dříve, lze do systému integrovat i měřidla jiných výrobců. Samostatnou kapitolu pak tvoří i složitější měřicí zařízení jako jsou 3D souřadnicové měřicí stroje, optické kamerové měřicí přístroje, konturoměry, drsnoměry apod.

V podstatě chytrá firma je víc než jen několik kontrolních stanic s dobře vybavenou laboratoří měření a kvality. Chytrá firma vše bere jako celek – data ze vstupní kontroly, data z kontrolních pracovišť v místě výroby, data z auditů, data z výstupní kontroly – umí je centralizovat a využít je k efektivním analýzám a navazujícímu reportingu.

mitutoyo2

MeasureLink
Jak již bylo uvedeno, SW firmy Mitutoyo pro statistické řízení procesů má název MeasureLink. Tento produkt je již na trhu více jak 20 let, takže má z čeho čerpat a díky neustálému vývoji a implementaci nejnovějších poznatků z oblasti SPC je stále více a více oblíben a nachází stále nové a nové zákazníky.

* * * * *
Základní úlohy MeasureLink

• zajistit sběr dat v reálném čase v dané firmě na základě daných kontrolních plánů
• ukládání dat do centrální databáze
• umožnit rychlý a snadný přístup odpovědným pracovníků pro možnost provádět analýzu dat a návazný reporting
• zahrnout do systémových informací i správu měřidel, měřicích přípravků a kontrolních pomůcek
* * * * *

Velkou výhodou systému MeasureLink je jeho modularita a možnost jeho zavádění postupně po získání prvotních zkušeností.

Moduly pro sběr dat

Modul MeasureLink Real-Time Standard
Umožňuje sběr dat pomocí ručních měřidel ( mikrometry, posuvky, výškoměry, úchylkoměry apod.), které mohou být přímo napojeny na pracovní stanici - počítač. Samozřejmostí je i možné zadávání dat přes klávesnici. Obsluze jsou přes přehlednou obrazovku podávány základní informace o průběhu řízeného procesu v podobě přehledných grafů a tabulek.

Modul MeasureLink Real-Time Professional
Umožňuje vše co modu standard a dále umožňuje integrovat i vyšší měřicí techniku jako jsou např. 3D souřadnicové měřicí stroje, kamerové systémy zpracování obrazu apod., a to nejen od značky Mitutoyo, ale i ostatních výrobců. Další možností je rozšíření tohoto modulu o 3D CAD opci, která umožňuje integraci 3D modelů kontrolovaných dílů a jejich praktické využití v reportingu.
Moduly pro analýzu dat

Modul MeasureLink Process Manager
Umožňuje centralizované sledování informací ze všech stanic sběru dat, které jsou propojeny do sítě. Lze jednoduše zobrazit informace o procesu bez zbytečného přecházení z jedné kontrolované oblasti do druhé a tím omezit složité vyhledávání. Samozřejmě lze provádět i seskupování podle dílu, stanice, roku, měsíce nebo dne. Nasazení vlastního filtru pak určuje kritéria vyhledávání a zobrazení.

Modul MeasureLink Process Analyzer
Jedná se o výkonný manažerský nástroj pro sledování, analýzy a reporting všech dat získaných z kontrolních stanic osazených Real–Time modulem. Dále umožňuje tvorbu grafů a reportů, které následně slouží k řízení vlastního výrobního procesu.

Modul MeasureLink Report Scheduler
Tento modul dovoluje stanovit si automatické reportování pomocí vytvořeného časového plánu a na základě spolupráce s ostatními moduly systému MeasureLink.

Moduly pro správu měřidel

Modul MeasureLink Gage Management
Tento modul je určen pro plánování činností spojených se správou měřidel, kontrolních přípravků apod.. Umožní tvorbu databáze s implementací důležitých informací, které se váží ke správě a provoznímu stavu daného měřidla. Příkladem je inventarizace měřidel, upomínka uplynutí termínu kalibrace měřidla, správa dodavatelů měřidel apod.

Modul MeasureLink Gage R&R
Jedná se SW prostředek pro hodnocení a analýzu v souladu s požadavky MSA analýzy dle normy ISO/TS 16949, která je určena pro kontrolu měřicích systémů z hlediska opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Grafické nástroje umožňují předcházet problémům s měřidly, včetně nesrovnalostí mezi operátory nebo kontrolory.

Závěr
Firma Mitutoyo si v průběhu své existence vybudovala silnou pozici světového lídra v oboru přesné měřicí techniky. Svoji komplexní nabídkou představuje pro většinu zákazníků uznávaného partnera pro zajištění kvality jejich vlastní produkce. Díky široké síti vlastních poboček Mitutoyo, které jsou takřka po celém světě, je firma Mitutoyo spolehlivým partnerem i pro nadnárodní firmy a korporace, které pak jednodušeji zajišťují všude ve svých místech působnosti podobně standardy dodržování pravidel pro zajištění kvality. Díky nastupující digitalizaci, automatizaci a v článku uvedenému statistickému řízení procesů, se zajištění kvality stává stále méně a méně závislé na lidském faktoru a převládá stále více a více objektivní hledisko nezávislosti a porovnatelnosti získávaných výsledků.

(prezentovány produkty jsou chráněny registrační ochrannou známkou)

TEXT/FOTO Ing. Petr Zahálka, Mitutoyo Česko, s . r. o.