aquacleanMSpoločnosť AQUACLEAN, s. r. o., je už takmer 30 rokov (od roku 1991) výhradným zastúpením nemeckej spoločnosti URACA GmbH. & Co. KG., pre Českú a Slovenskú republiku. Spoločnosť Uraca bola založená v roku 1893, takže už oslávila 125. výročie svojho vzniku.


Za vyše stodvadsaťpäť rokov sa spoločnosť Uraca stala popredným svetovým lídrom vo výrobe vysokotlakových čerpadiel s tlakom až 3 200 bar (320 MPa), pre teploty pracovných médií až 450 °C a s výkonom až 3 500 kW. Priemyselné čerpadlá sa dodávajú buď samostatne, alebo ako kompletné sústrojenstvá s pohonným motorom (dieselovým, elektrickým).
Vysokotlakové čerpadlá nachádzajú uplatnenie pri preprave rôznych médií a chemických látok – kvapalných (napr. amoniak a karbamát), plynných (napr. CO2), pastóznych pri vysokých teplotách (napr. tekutý asfalt) alebo abrazívnych (tzv. sllury čerpadlá pri výrobe pracích práškov). Taktiež sa používajú na pohon hydraulických lisov.
Štandardne sa vysokotlakové priemyselné čerpadlá (s tlakom až 3 200 bar) používajú na čistenie v chemickom, stavebnom či automobilovom priemysle. Na tlakové skúšky sú určené čerpadlá s maximálnym tlakom až 3 200 bar, pričom môžu byť ručné alebo elektrické (s benzínovým alebo dieselovým pohonom). Vysokotlakové čerpadlá nachádzajú uplatnenie v komunálnej oblasti v nadstavbách saco-kanalizačných vozidiel na čistenie potrubí a kanalizácií. Firma Uraca vyrába aj membránové čerpadlá na dopravu chemických či inak agresívnych médií, ktoré sa vyznačujú širokým aplikačným využitím.

Kompletné zabezpečenie
Spoločnosť AQUACLEAN, s. r. o., zabezpečuje dodávku čerpadiel či kompletných zariadení firmy Uraca vrátane náhradných dielov. Samozrejmosťou je montáž a záručný aj pozáručný servis. Vykonáva taktiež priemyselné čistenie podľa požiadaviek zákazníka, a to vysokotlakovými agregátmi s dieselovým alebo elektrickým motorom Uraca, ktoré dosahujú tlak až 3 000 bar, výkon 350 kW a prietok až 184 l/min.
„Vysokotlakové agregáty Uraca pracujúce s tlakom 3 000 bar možno bez problémov využiť aj na rezanie, a to nielen nekovových, ale i kovových materiálov priamo v teréne či na stavbe u zákazníka (tzv. outdoor aplikácie). Na rezanie sa využíva princíp prisávania injektorom abrazívneho materiálu (napr. granátového piesku) do vodného lúča, ktorý tak získava dostatočnú energiu na rezanie ocele, betónu, mramoru, žuly, skla… Dokonca vieme týmto injektorom pridávať do lúča nielen piesok (tzv. mokré pieskovanie), ale aj technickú sódu či ľad a vykonávať takéto alternatívne spôsoby čistenia. Využíva sa to napr. v potravinárskom priemysle či pri výrobe automobilov, kde sú vysoké požiadavky na kvalitu očistených povrchov,“ uviedol doc. Ing. Zdenko Krajný, PhD., konateľ spoločnosti AQUACLEAN, na otázku, či možno vysokotlakovými čerpadlami rezať aj tzv. vodným lúčom.

zdenko krajny
doc. Ing. Zdenko Krajný, PhD.

 

Výhody vysokotlakového vodného lúča
Všetky požiadavky na kvalitu očisteného povrchu možno dosiahnuť práve technológiou vysokotlakového vodného lúča. Okrem iného, vysokotlakový vodný lúč má v porovnaní s „konkurenčnými metódami“ (ako napr. čistenie plameňom, pieskovanie, mechanické odstraňovanie frézovaním alebo dlátom, či chemické čistenie) tieto prednosti:
• odstraňovanie a rezanie sa uskutočňuje bez termického alebo chemického zaťaženia kontaktnej plochy;
• nedochádza k vzniku prasklín a trhlín v základnom materiáli;
• nedochádza k mechanickému poškodzovaniu povrchu;
• nedochádza k poškodeniu obnaženej armatúry;
• nedochádza k vzniku prachu, a tým zaťažovaniu životného a pracovného prostredia (najmä pri čistení alebo rezaní jedovatých a karcinogénnych materiálov alebo inak kontaminovaných materiálov).

Využitie vodného lúča
Vysokotlakový vodný lúč má vďaka svojím špecifickým vlastnostiam širokospektrálne využitie. Používa sa na:
• odstraňovanie poškodených, skorodovaných a skarbonizovaných betónov;
• čistenie povrchu betónu od farieb a nánosov, odstraňovanie grafitov;
• odstraňovanie plaveného cementu a odstraňovanie menej pevných vrstiev;
• odstraňovanie starých náterov;
• vyplavovanie (zdrsňovanie) malých častíc (1-3 mm);
• čistenie nádob, zásobníkov, nádrží, železničných cisterien a autocisterien;
• lokálne odstraňovanie betónu (napr. obnažovanie jednotlivých výstužných prútov – armatúr);
• veľkoplošný úber do rôznych hĺbok (lokálne búranie – hydrodemolácia);
• odstraňovanie omietok a iné čistenie fasád od nánosov prachu a nečistôt;
• čistenie potrubí, výmenníkov tepla, reaktorov, kolón v chemickom priemysle, atď.

www.aquaclean.sk

TEXT/FOTO AQUACLEAN