poziarKaždoročne vzniknú na Slovensku tisícky ničivých požiarov, ktoré ohrozujú majetok a životy ľudí. Oheň dokáže zničiť vašu domácnosť doslova za pár minút.
Na požiar ako potenciálnu hrozbu myslí aj poistenie nehnuteľnosti, pričom tento živel patrí k najčastejšie poisťovaným rizikám.
Najväčšie riziko požiaru predstavuje otvorený oheň, ale netreba zabúdať ani na skryté nebezpečenstvo.

 

Chráňme si teplo domova
Otvorený oheň v uzavretých priestoroch predstavuje riziko vždy, keď nie je pod dohľadom alebo nie je správne regulovaný.
Krb v dome je synonymom rodinnej pohody a tepla počas chladných večerov. Zároveň je to pravdepodobne najväčší zdroj otvoreného ohňa v celom dome, a to rovno vo vašej obývačke. Preto nikdy neodkladajte pravidelnú údržbu krbu, vrátane čistenia komína, a nikdy neodchádzajte z domu, kým nie je oheň v krbe dôkladne uhasený.
Horiace sviečky sú menším, no predsa len reálnym rizikom vzniku požiaru v dome. Nikdy ich nezapaľujte v noci alebo neskoro večer, ak hrozí, že by ste mohli zaspať. Každý otvorený oheň, aj keď malý, je obrovské riziko.

Veľmi častým ohniskom požiaru je kuchyňa. Stalo sa vám niekedy, že ste varili a pomedzi to odbehli k susedke, do obchodu alebo len vyvešať prádlo? Vo väčšine prípadov si na hrnce na sporáku spomenieme včas a nič sa nestane. Ale načo riskovať? Voda v hrnci sa môže vypariť skôr ako očakávame a prihorené jedlo vzbĺkne ako fakľa.
A čo nedovarené jedlo, ktoré môže vykypieť a skončiť na horúcej platni alebo rovno na plameni plynového variča? Nikdy nenechávajte zapnutý sporák s jedlom bez dozoru a pred odchodom z domu pre istotu skontrolujte, či je naozaj vypnutý.

Počas prechodného obdobia medzi zimou a letom, kedy sa vonku pomaly otepľuje a vykurovanie už nie je také pravidelné ako v zime, si mnoho ľudí pomáha vykurovacími telesami. Tie najčastejšie sálajú horúci vzduch z rozpálených elektrických špirál.
Rozpálené ohrievače sú nebezpečné hlavne v blízkosti horľavých častí nábytku, závesov, postelí, záclon a obrusov. Zapnutý ohrievač by mal byť vzdialený od horľavých predmetov aspoň 2-3 metre.

Pozor! Ak spôsobíte požiar vlastnou nedbanlivosťou, či už je to zabudnutá sviečka alebo hrniec na sporáku, poisťovňa vám môže výrazne krátiť poistné plnenie. To, že máte zriadené poistenie majetku ešte neznamená, že sa nemusíte správať zodpovedne a spoliehať sa výlučne na poistné krytie.

Skryté riziká
Možno si hovoríte, že toto všetko sú predsa bežné veci, ktoré každý ovláda. Bolo by skvelé, ak by to tak bolo. Viete však aj o skrytých rizikách požiaru, ktoré na vás v tichosti číhajú?
Tak napríklad nabíjačky k mobilným telefónom. Predmet každodenného používania každého z nás. Niekedy sa môže častou manipuláciou poškodiť obal a odhaliť vnútorné časti kábla. Tieto sú potenciálnym rizikom skratu a následného požiaru. Jednoduchou prevenciou je dbať na dobrý stav svojej nabíjačky. Rovnaké pravidlo platí o nabíjačkách k notebookom, tabletom a všetkých kábloch, ktoré sú voľne vedené po byte.

Potenciálne riziko požiaru sa nachádza aj v opotrebovaných spotrebičoch. Staršie rýchlovarné kanvice nemajú poistku proti samovoľnému nahrievaniu. Nehovoriac o práčkach a chladničkách, ktoré sa už podpísali pod nejeden ničivý požiar, ktorý nasledoval po skrate elektrických častí.
Pri akomkoľvek podozrení na zlé fungovanie spotrebiča zavolajte odborníka, ktorý ho skontroluje, prípadne zvážte kúpu nového. Vždy je to menšia investícia, ako zariaďovať nanovo vyhorený byt.

Aby sme zabránili ničivému požiaru, nemusíme byť experti na požiarnu ochranu. Stačí kúsok obozretnosti a predvídania. Poistenie domu síce navodzuje pocit bezpečia z hľadiska financií, neochráni však zdravie a život vás a vašich blízkych. A hlavne z toho dôvodu sa snažme vyvarovať požiaru v dome a eliminovať všetky viac alebo menej známe potenciálne príčiny.