doosanMPrvní parní turbína v historii, která z plzeňského výrobního závodu Doosan Škoda Power míří do Japonska, opustila brány výrobního závodu a úspěšně dorazila do přístavu v Hamburku. Poté zamíří do cílové destinace Sodegaura v prefektuře Čiba, která je zároveň místem výstavby nové elektrárny na biomasu, pro kterou je turbína určena.


Pomyslným klíčem k japonskému energetickému trhu je dvoutělesová parní turbína Doosan Škoda Power DST-S10 o výkonu 75 MW. Obě tělesa turbíny jsou pro zkrácení montážního času na stavbě dodávány ve smontovaném stavu. Taková konfigurace umožňuje zkrátit montážní čas až o několik měsíců, což je pro zákazníky nesmírná výhoda.
Při přepravě více než 150tunového soustrojí středotlakého a nízkotlakého tělesa přes říční přístav v Lovosicích museli přepravní experti operovat s nestálými klimatickými podmínkami s malým množstvím sněhových a dešťových srážek. Den D pro obří těleso nastal 28. února, kdy náklad opustil výrobní závod Doosan Škoda Power, přesunul se do Lovosic a už 9. března byla turbína bez větších komplikací vyložena v Hamburku. Vysokotlaké těleso a ostatní části turbíny putovaly do Hamburku ve standardních kamionech.skoda doosan power lovosice
Další fází projektu bude samotná realizace na stavbě, která by měla podle plánu začít v září letošního roku instalací a ustavením turbíny. Po dokončení montáže ostatních stavebních a provozních souborů elektrárny budou na přelomu roku 2021 a 2022 probíhat zkoušky a postupné uvádění do provozu. Samotné předání díla ke komerčnímu provozu je naplánované na červen 2022.

TEXT/FOTO Doosan Škoda Power