titMČerpadla tvoří 20-25 % zařízení chemického a petrochemického podniku. Typická životnost čerpadla je 10-20 let. Klíčovým cílem je minimalizovat celkové náklady během životního cyklu čerpadla, které jsou pětkrát vyšší než počáteční a instalační náklady.


Na grafu je vidět, že v deseti analyzovaných chemických podnicích mají značně rozdílné náklady na energii, údržbu a opravy, plánované a neplánované odstávky.

obr1

Náklady na energii
Náklady na energii lze výrazně snížit optimálním navržením čerpadla a potrubního systému, aby čerpadlo běželo v oblasti kolem nejlepšího pracovního bodu. Pokud je počas provozu nutno měnit tlak a/nebo množství, je nejlepším řešením motor řídit frekvenčním měničem. Cena měniče se vrátí do dvou let na úsporách energie. Další možností úspor energetické spotřeby až o 10 % je snížením tření, které vzniká od nevyhovující 3D geometrie soustrojí: křivé základy, nesouosé spojky od termální deformace potrubí a soustrojí, ohnutý rotor od provozu mimo optimální pracovní bod.

Náklady na údržbu a opravy
Snížení nákladů na údržbu a opravy strojů až na jednu desetinu je možno zajistit důsledným použitím metod proaktivní a prediktivní údržby. Klíčovým nástrojem k úsporám je diagnostika strojů. Dle celosvětového výzkumu jen 15 % zavedených diagnostických systémů je úspěšných. Po třech letech se používá v podnicích jen 27 % systémů. Příčinami neúspěšnosti jsou: nedostatečné vzdělání diagnostiků, použití metod, které nejsou schopny odhalit kořenové příčiny poškození: statické síly, dotyk rotor – stator, hydrodynamické problémy čerpadel, nedostatečné normy, které pokryjí jen diagnostiku malé části problémů strojů, atd.

Ověřené metody
Firma Valent – CMMS vyvinula a zavedla do praxe desítek podniků nové, unikátní technologie a metodiku, SW a diagnostické přístroje pro diagnostiku strojů. Tyto prostředky umožní odhalit kořenové příčiny poškození strojů a vzniklé závady. Použitím těchto nástrojů lze prodloužit životnost zařízení ze stovek hodin na desítky tisíc hodin. Naše metoda byla ověřena při zjištění desítek problémů na stovkách čerpadel v chemickém průmyslu. Naše měření a diagnostika byly ověřeny rozborem poškozených strojů a vyhodnocováním skutečných poškození.
V jednom nově postaveném chemickém podniku přímé náklady na opravy během prvního roku provozu byly 900 000 Kč. Zjistili jsme kořenové příčiny poškození. Dokázali jsme, že problémy jsou zapříčiněny dodavatelem, byly uznány jako záruka a opraveny na náklady dodavatele. Cena výměny čerpadel a oprav potrubí byla více než 9 mil Kč. Po odstranění příčin poruch tyto čerpadla běží již více než 5 let s minimálním počtem oprav jen několik mechanických ucpávek. Další úspory v chemickém průmyslu jsou zabráněním ztrát 2-5 % produkce. Neplánovaná odstávka stojí až 10krát více než plánovaná.

obr2

Naše ověřené metody, přístroje a SW vám umožní výrazně snížit náklady na energie, prodloužit střední dobu mezi opravami z měsíců na roky. Během úvodního auditu zjistíme možné kořenové příčiny poruchovosti vašich strojů. Ve spolupráci s vašimi techniky vybereme 20 % strojů, které mají největší dopad na výpadek produkce, nákladů na opravy, bezpečnostní anebo ekologické riziko. Po návrhu opatření na odstranění příčin poškození, navrhneme a provedeme diagnostická měření. Po vyhodnocení aktuálního stavu navrhneme nápravné akce na odstranění zjištěných problémů.Výše zmíněné úspory se projeví již po několik týdnů po realizaci našich návrhů.
Pro další období navrhneme periodické sledování stavu strojů, které jsou kritické z hlediska výpadků produkce, a/nebo jsou často poruchové a dalších kriterií. Pro snížení nákladů na diagnostiku vám můžeme naší technologii zapůjčit a měření můžete provádět i vy. Naměřená data analyzují naši odborníci a navrhnou doporučení na odstranění problémů vašich strojů.

TEXT/FOTO RNDr. Ondrej Valent, CSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., +420 602 304 878