javys mSpoločnosť JAVYS, a. s., úspešne zrealizovala jednu z najzložitejších operácií projektu vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach, prepravila vyše dvesto ton vážiacu tlakovú nádobu reaktora.


Jedna z najzložitejších operácií projektu (BIDSF D4.2) – transport tlakovej nádoby reaktora, sa začala realizovať v sobotu 30. mája 2020 o 7:00 a skončila krátko po 13:00. „V procese vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach je to významný míľnik. Operácii predchádzali mesiace príprav, technických rokovaní, projektovania, výroby manipulačných prostriedkov a schvaľovania potrebnej dokumentácie dozornými orgánmi,“ uviedol Tomáš Klein, člen predstavenstva a riaditeľ divízie vyraďovania V1 a PMU spoločnosti JAVYS.
Nádobu reaktora, ktorá so závesnými systémami vážila 204 ton bolo potrebné prepraviť zo šachty reaktora 1. bloku do bazéna mokrej fragmentácie. Takýto proces sa v prípade elektrárne typu VVER 440 uskutočnil po prvý krát na svete práve na Slovensku. Posledné prípravné činnosti boli vykonané v sobotu a o 9:45 začal samotný transport tlakovej nádoby reaktora prostredníctvom hlavného žeriavu v reaktorovej sále s nosnosťou 250 ton. Približne o 13:00 bola tlaková nádoba položená na pripravenú plošinu v bazéne pracoviska mokrej fragmentácie a transport bol úspešne ukončený. Realizáciou tejto náročnej operácie bol dosiahnutý významný míľnik nielen projektu D4.2, ale celého procesu vyraďovania JE V1.
Realizáciu jedného z kľúčových projektov vyraďovania JE V1 - BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu začala spoločnosť JAVYS realizovať koncom roka 2017 v spolupráci s konzorciom spoločností Westinghouse Španielsko, Westinghouse Švédsko a VUJE. „Jednou z hlavných úloh projektu je demontáž a fragmentácia tlakových nádob reaktorov a vnútorných častí reaktorov, t. z. najaktívnejších častí elektrárne, ktorých rádioaktivita predstavuje takmer 100% celkovej rádioaktivity elektrárne,“ uviedol riaditeľ divízie vyraďovania V1, Tomáš Klein.

TEXT Miriam Žiaková FOTO JAVYS