hexagon prahaPražské servisné stredisko divízie Manufacturing Intelligence spoločnosti Hexagon teraz oficiálne vykonáva rekalibráciu laser tracker systémov v súlade s udeleným osvedčením o akreditácii podľa STN EN ISO / IEC 17025. Novo akreditované kalibračné laboratórium zvyšuje existujúcu celosvetovú kapacitu spoločnosti Hexagon pre kalibrácie vykonávané v súlade s normou ISO 17025 a podporuje jej cieľ rozvíjať po celom svete lokalizovanú infraštruktúru služieb a podpory pre používateľov laser trackerov.


Kalibrácia zariadenia je zložitá a veľmi dôležitá služba pre používateľov všetkých súradnicových meracích systémov, ktorá im umožňuje zaistiť presnosť dát v súlade s celosvetovo uznávaným a plne vysledovateľným štandardom. Kalibrácia vykonávaná v súlade s normou ISO 17025 pre laser trackery zahŕňa množstvo testov, ktoré overujú všetky schopnosti zariadení, vrátane sledovateľných testov presnosti sond a optické stupnice, porovnanie štandardnej frekvencie diaľkomeru a ultravysoko presného merania pomocou nainštalovaných lineárnych systémov.
„Sme veľmi radi, že môžeme používateľom systémov Absolute Tracker z celého sveta ponúknuť túto novú službu," uviedol Tomáš Podlešák, Service Manager z pražského servisného strediska. "Urobili sme všetko pre to, aby sme splnili najprísnejšie požiadavky na laboratóriá certifikované ISO, a teraz sme hrdí, že prevádzkujeme jedno z mála zariadení na svete, ktoré môže poskytovať kalibráciu laser trackerov podľa ISO 17025."
Kalibrácia podľa ISO 17025 je k dispozícii pre laser trackery spoločnosti Hexagon, vrátane Leica Absolute Trackeru AT960 s Leica Absolute Scannery LAS a LAS-XL, Leica T-Scan 5 a Leica T-Probe, vrátane Leica Absolute Trackeru AT403 a Leica B-Probe a Leica Absolute Trackeru AT930A.
"Táto evolúcia servisného strediska v Prahe je ďalším krokom v našom pláne ponúknuť zákazníkom po celom svete viac miest, kde môžu využiť vysoko kvalitných služieb," povedal Colin Osborne, Technical Service Director pre laser trackery v spoločnosti Hexagon. "Je našou prioritou mať vysoko odborný personál a zariadenia na čo najväčšom počte miest. Nechceme sa spoliehať len na centrálne stredisko ako mnoho iných dodávateľov.
Kalibrácia laserových trackerov v Prahe je k dispozícii používateľom týchto systémov po celom svete. Stačí kontaktovať lokálneho zástupcu spoločnosti Hexagon. Stredisko umožňuje objednať poskytované služby v strednej Európe priamo.

Akreditácia laboratória v Prahe bola udelená Českým inštitútom pre akreditáciu, o.p.s.

Viac informácií na hexagonmi.com

TEXT/FOTO Jana Tvarohová