pelety a matrice 450x300mMimoriadny dopyt po energii, tak príznačný moment pre ľudstvo 20. a 21. storočia, sa desiatky rokov „hasí“ predovšetkým fosílnymi, neobnoviteľnými zdrojmi. Každým rokom však silnejú hlasy volajúce po alternatívnych, obnoviteľných, a teda perspektívnejších zdrojoch energie. Mohla by sa biomasa a peletizácia stať spásou ľudstva?


Zemný plyn, uhlie, ropa a ropné produkty sú ako jing a jang. Na jednej strane veľmi cenené, na strane druhej spájané s globálnym otepľovaním. Práve z týchto zdrojov však pochádza väčšina energie, ktorou ľudstvo „kŕmi“ továrne, „napája“ mestá a „živí“ dopravné prostriedky od motoriek až po najväčšie lietadlá sveta. Ale čo potom, keď sa tieto zdroje vyčerpajú?

Alternatíva v podobe biomasy
Biomasa, ktorá sa využíva ako zdroj energie, pochádza z odumretých častí či zvyškov živých organizmov. Celosvetovo sa považuje za jeden z najzaujímavejších, najperspektívnejších a najčistejších zdrojov energie pre blízku budúcnosť. Biomasa má veľký energetický potenciál, je pomerne dostupná a nevytvára skleníkové plyny. Spracovanie biomasy do energeticky využiteľnej formy sa nazýva peletizácia. Okrem vstupných surovín majú v tomto procese nezastupiteľnú úlohu aj peletovacie lisy.

Peletizácia
Peletizácia je proces, pri ktorom dochádza ku zhutňovaniu či lisovaniu akýchkoľvek organických, ale i anorganických produktov rôznej veľkosti a hmotnosti. Suroviny sú spracovávané mlecím ústrojenstvom peletovacích lisov, pričom z materiálu vznikajú dlhé pramene, ktoré následne na požadovanú veľkosť spracujú rotujúce nože. Práve takto vznikajú pelety určené na využitie v energetike.

Peletovacie lisy
Na tvorbu peliet sa používajú rôzne suroviny. Z niektorých sa pelety vyrábajú jednoduchšie, z iných o poznanie zložitejšie. A práve tu vzniká priestor pre moderné zariadenia na výrobu a spracovanie peliet. Dokážu si poradiť nielen s výrobou rôznych druhov kŕmnych zmesí či spracovaním chemikálií, ale aj spracovaním sušených rastlín, drevín či kalov z priemyslových vôd a komunálnych odpadov. Výsledné produkty je možné využiť v poľnohospodárstve či energetickom priemysle.

Prečo využívať peletovací lis
Plusom výsledného produktu, ktorý vytvoria linky na pelety, sú nízke náklady na výrobu a vysoké hodnoty výhrevnosti. Moderné peletovacie lisy pracujú maximálne efektívne. Samotný proces peletizácie spĺňa najprísnejšie štandardy čo sa týka kvality výsledného produktu či výkonu a spotreby energie peletovacieho lisu. Samostatnou kapitolou sú možnosti využitia zariadení na spracovanie peliet, respektíve peliet ako takých. Prístroj a jeho produkty nájdu uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu (chemický, potravinársky, farmaceutický a iné), v sušiarňach, elektrárňach, pivovaroch, cukrovaroch – prosto všade tam, kde sa vyžaduje množstvo (nielen) tepelnej energie.

TEXT/FOTO Andrej Laciak