obr1Pandémia intenzívne skúša domáci priemysel. Útlm v medzinárodnom obchode si už vyžiadal hromadné prepúšťanie a niekoľko zatvorených fabrík. Slovenskej spoločnosti MASAM sa darí prevádzku udržať a to, paradoxne, najmä preto, že majú odberateľov aj v leteckom segmente.  

 

Letecký priemysel
Čo majú spoločné európske lietadlá Airbus, brazílske letecké stroje Embraer, európske vesmírne rakety Ariane 6 a satelitné systémy tohto programu? Lietajú aj vďaka súčiastkam zo slovenských Vrábeľ. Bežný chod prevádzky, však aj tu museli prispôsobiť aktuálnej situácii.
Strojárska spoločnosť MASAM je dodávateľom dôležitých dielov a významných technologických zariadení pre letecký priemysel už od roku 2015. Po piatich rokoch na leteckom trhu si u svojich zákazníkov vybudovala dôveru, čo ich posunulo do „rodiny“ dodávateľov pevnostných dielov akými sú nosiče motorov pre modely Airbus A320neo. Po dodaní výrobnej linky do brazílskeho Sao Paolo pre model Embraer 175, spoločnosť spolupracuje na novej generácii technologických zariadení na výrobu ich kompozitných dielov.

Pevnostné diely pre lietadlá
„Rok 2019 bol pre MASAM, s. r. o., prelomový, dostali sme príležitosť priamo sa podieľať na výrobe leteckých dielov v kategórii „critical“ pre modely Airbus A320neo a A321neo,“ vysvetľuje majiteľ spoločnosti Milan Mandák. Do tejto kategórie sa zaraďujú také diely lietadiel, ktorých dodávku môžu zabezpečovať len výrobcovia s najvyššou kvalitou.
Spoločnosť je od roku 2015 ako jediná na Slovensku držiteľom certifikátu AS 9100 v oblasti strojného obrábania a v septembri 2019 prešla úspešným auditom pre AS 9100 D, čo je novelizovaný najprísnejší svetový certifikát kvality pre výrobu v leteckom priemysle. Jeho získaním sa MASAM zaregistroval do zoznamu IAQG - International Aerospace Quality Group, ktorá združuje všetkých dodávateľov pre letecký a vesmírny priemysel.

obr2
Milan Mandák

 

Lietadlá aj satelitné systémy
Milan Mandák priznáva, že rozhodnutie vstúpiť do leteckého priemyslu bol beh na dlhé trate, avšak prináša výsledky: „Pochopiť nové a rozdielne požiadavky zákazníkov bola veľká výzva, ktorá sa dotkla všetkých štruktúr spoločnosti.“ Práve kvôli kvalite svojich dodávok dostáva MASAM stále významnejšie zákazky: „Svedčí o tom naša účasť na projekte Európskej vesmírnej agentúry - Ariane 6.“

Koronakríza a medzinárodný dopyt
Eskaláciu udalostí na svetových trhoch začínajú pociťovať aj vo firme z nitrianskeho regiónu. Situáciu najviac komplikujú uzavreté hranice: „Výrobky a služby, ktoré poskytujeme zákazníkom z leteckého priemyslu, nemajú krátke dodacie doby. Zmena nastala najmä obmedzením pohybu tovaru a služieb, čo má vplyv na inštalácie našich výrobkov u zákazníka. Tu už vidíme posuny, ktoré majú za následok výpadok tržieb a priamy dopad na finančné toky.”  

Rýchla adaptácia bola kľúčová
Kľúčové rozhodnutia v súvislosti s krízou COVID-19 musela spoločnosť MASAM prijať ihneď po jej vypuknutí v Európe. „Prvé správy z Číny nasvedčovali, že vplyv na globálnu ekonomiku bude mimoriadny. Všetky naše predchádzajúce postupy a skúsenosti s krízou v rokoch 2008 až 2009 boli pod ťarchou prichádzajúcich skutočností neúčinné, preto sme s plnou zodpovednosťou prijali hneď niekoľko opatrení,“ vysvetľuje Mandák.
V úvode to boli tie, ktoré sa týkali zvýšenej hygienickej bezpečnosti a spoločných priestorov firmy. Vychádzali najmä zo všeobecných hygienických nariadení krízového štábu Slovenskej republiky. Ďalším krokom boli opatrenia pre udržanie cash flow: „Išlo najmä o optimalizáciu pracovného času, prijatie alternatívnych podmienok pre dodávateľov a vypracovanie krízového plánu pri poklese tržieb o dvadsať, päťdesiat a osemdesiat percent. V oblasti styku so zákazníkom a hľadania nových príležitostí sme pristúpili k zvýšeniu komunikácie a informovanosti. Zároveň sme si potvrdzovali dohodnuté objemy dodávok spred krízy COVID–19 a zvýšili reaktivitu na ich aktuálne potreby“.

obr3

Prioritou ostáva zdravie
Pre zachovanie prevádzky, však boli nemenej podstatné aj opatrenia smerované do vnútra firmy, ktoré Milan Mandák zdôrazňuje: „Obavy a dopady pociťujú nielen naši zákazníci, ale aj zamestnanci a ich rodiny. Hlavnou prioritou je, samozrejme, zdravie nás všetkých, a preto sme zaviedli sériu opatrení, ktoré nám umožňujú naďalej poskytovať služby a produkty.“ Ich vplyv na plynulosť výroby a zdravie zamestnancov neustále prehodnocujú a pripravujú sa aj na krízové scenáre: „Vypracovali sme plán mimoriadnej rotácie pracovníkov pre prípad nepredvídaných okolností, takzvanú polyvalenciu respektíve viacúčelové spájanie funkcií. V tomto krízovom období sme zvýšili komunikáciu so zamestnancami, tak aby si boli dostatočne vedomí, že spoločnosti na každom z nich záleží.“

TEXT Lucia Drevická Foto: MASAM