titTakmer 400-tisíc eur preinvestovala spoločnosť Protherm Production do modernizácie svojho testovacieho centra v Skalici. Investícia bola vynaložená hlavne do testovacích súprav na testovanie hydraulických modulov i komponentov a tiež do výstavby nového skladu komponentov. „Investovali sme najmä do automatizácie a modernizácie testovacích zariadení na testy životnosti,“ upresnil šéf testovacieho centra Miroslav Ambrús.


Závod Protherm Production zo Skalice patrí medzi top producentov vykurovacích zariadení v Európe. Jeho testovacie centrum veľmi úzko spolupracuje najmä s vývojovým oddelením a testujú sa v ňom komponenty aj nové produkty, ktoré sú pripravované pre sériovú výrobu. Zabezpečuje životnostné a vývojové testy pre kotly, prietokové ohrievače vody, hydraulické komponenty i samotné hydraulické moduly.

Rozširovanie i modernizácia
V roku 2015 prešlo testovacie centrum kompletnou rekonštrukciou za viac ako 1,3 milióna eur a v modernizácii pokračovali i v nasledujúcich rokoch. Jeho rozširovanie v súčasnosti veľmi úzko súvisí s rozširovaním výroby, s rastúcimi kompetenciami vývojového oddelenia a modernizáciou celého výrobného procesu. Jednotlivé kroky, ktoré bolo potrebné vykonať, úzko súvisia s aktuálnymi potrebami zákazníkov, jednotlivých trhov a tiež s úpravou legislatívy. „Technológie idú neustále dopredu. Sme nútení modernizovať nielen kvôli narastajúcim kompetenciám, ale aj kvôli konkurencieschopnosti, bezpečnosti práce či trvalej udržateľnosti,“ povedal M. Ambrús. V súčasnosti v testovacom centre pracuje osem stálych zamestnancov, umožňuje taktiež študentskú prax a stáže.

Rôzne testy produktov
Súčasťou testovacieho centra sú viaceré špecializované miestnosti ako laboratórium pre certifikačné merania, serial-conformity testy či zvuková a klimatická komora. Prebiehajú v ňom rôzne druhy testov. Pri vývojových testoch nových produktov ročne otestujú približne stovku kotlov. Na testoch životnosti sa otestuje približne desať kusov kotlov ročne, pričom doba trvania jedného testu môže byť aj viac ako pol roka. „Testovanie môže trvať rôzne dlho, záleží čo sa tam aktuálne rieši, či sa niečo vyvíja alebo sa len kontroluje. Test kotla na vývojových testovacích zariadeniach môže trvať jeden deň, ale aj jeden rok,“ dodal M. Ambrús. Testy životnosti hydraulických modulov trvajú v priemere päť až jedenásť týždňov.

obr1

História testovacieho centra v Skalici
2000 vzniklo prvé testovacie centrum vo vtedajšej spoločnosti Protherm v Skalici
2004 súpravy na vývojové testy a testy životnosti s automatickým zberom údajov
2006 pribudlo prvé skúšobné zariadenie na štandardizovanú certifikáciu
2008 výstavba oddelenia pre hydraulické komponenty
2014 inštalácia najmodernejšieho systému chladenia vody: investícia 400-tisíc eur
2015 kompletná rekonštrukcia za 1,3 milióna eur
2017 nové zariadenia na testovanie kotlov za 470-tisíc eur
2019 výstavba skladu plynov, začiatok ďalšej rekonštrukcie
2020 nové súpravy na testovanie hydraulických modulov

TEXT/FOTO Oľga Gluštíková