obr1Každá společnost má důležité poslání. Posláním společnosti Hardlock Industry Co., Ltd. je poskytování bezkonkurenční bezpečnosti a té nejvyšší spolehlivosti. Pokud požadujete zabezpečit šroubový spoj proti selhání v těch nejnáročnějších podmínkách, důvěřujte maticím HARDLOCK ke splnění nebo překonání vašeho očekávání.


Primárním důvodem povolování ve šroubových spojích je pokles počáteční svěrné síly, vznikající kvůli vnějším silovým účinkům jako nárazy a vibrace. K zamezení povolování je potřeba eliminovat vůli (mezeru) mezi závity šroubu a matice. Nežádoucí vůle v závitech v konečném důsledku nepovede jen ke zkrácené životnosti, ale i k únavovému lomu šroubu, což může vést k tragickým nehodám.

* * * * *
Matice HARDLOCK poskytují nepřekonatelný samo-pojistný účinek dokonce i v nejtvrdších provozních podmínkách a konstrukčních zařízeních.
* * * * *

Matice HARDLOCK staví na myšlence využívající klínový princip široce používaný v odvěké japonské architektuře. Díky této konstrukci, matice zcela eliminuje vůli mezi závity a odolává extrémním vibracím déle, než jakákoli jiná matice na světě.
Matice HARDLOCK se sestává ze dvou matic. První, konvexní matice (svěrná matice) má excentrický tvar výčnělku na své horní ploše. Druhá, konkávní matice (pojistná matice) je konstruována se souosým zahloubením k vyvození samo-pojistného účinku. Utahováním konkávní matice na konvexní matici se generuje výrazné kolmé napětí šroubu z obou stran, vyvozující pojistný efekt odolný vůči vibracím a nárazům z jakéhokoli směru.

obr2

Po instalaci matice dosáhnete výrazného snížení nákladů na údržbu související s jejím samo-pojistným účinkem. To automaticky povede ke zlepšení provozních nákladů mimo jiné i tím, že matice může být opětovně použita téměř bez žádného poklesu výkonu. Matice je kompletně vyrobena pouze z kovu, na rozdíl od jiných, běžných samo-pojistných matic a je dostupná v různých materiálech a povrchových úpravách vhodné pro jakékoli provozní podmínky.

Příklady aplikací
Matice HARDLOCK jsou převážně používány v aplikacích, které požadují bezpečnost na vysoké úrovni v extrémních podmínkách a prostředích, mimo jiné v železničním, důlním, rafinérském, petrochemickém, strojním a stavebním průmyslu. Konkrétním příkladem výkonové a nákladové efektivity je náš současný referenční případ, kdy ruský provozovatel vyžaduje aplikaci těchto matic (ocel pevnostní třídy 8 a nerezová ocel A2) na potrubích rozvodech rafinerie, vystavené kombinací vibrací a teplot v rozmezí od -40°C až +350°C. Postupnou instalací matic HARDLOCK dochází jak ke zvýšení provozní spolehlivosti a bezporuchového provozu, tak k výraznému posunu k vysoké úrovni bezpečnosti celého zařízení.

logoTEXT/FOTO Jaromír Bušovský, AYMARA, s. r. o.