obr1Súčasným trendom v priemyselnom značení už nie je len zvyšovanie výkonu a kvality rozlíšenia. To sa u špičkových strojov považuje za samozrejmosť. Naopak, zvyšuje sa záujem o inteligentné technológie, ktoré prispievajú k zvýšeniu transparentnosti, vysledovateľnosti a optimalizácii celého baliaceho procesu. Niekoľko noviniek zo sortimentu smart riešení šitých na mieru digitálne automatizovaným požiadavkám súčasnému Industry 4.0 má vo svojom portfóliu spoločnosť ONDRÁŠEK Slovakia, s. r. o.

 

Záujem o inteligentné riešenie, ktorého cieľom je eliminácia prípadných chýb, zvýšenie vysledovateľnosti a zlepšenie optimalizácie celého baliaceho procesu, nikdy nebol väčší ako práve teraz. Požiadavkám súčasného trhu sa snažia svojim vývojom vychádzať v ústrety mnohí producenti a dodávatelia, ktorí si uvedomujú, že pokročilé smart riešenia prinášajú zákazníkom nielen nemalé úspory, ale i zvyšovanie kvality predaja a sekundárne aj lojalitu zákazníkov. V súčasnosti vývojovo najpokročilejšie riešenia v oblasti automatizácie a digitalizácie ponúka spoločnosť ONDRÁŠEK Slovakia.

CoLOS V6 digitalizuje proces balenia
V oblastiach plnohodnotnej automatizácie v spojení s digitalizáciou v procese hrá hlavnú úlohu pokročilý typ softvéru, ktorým možno riadiť nielen jednotlivé časti, ale i celý proces balenia. ONDRÁŠEK Slovakia, s. r. o., uvádza na trh najnovší upgrade SW CoLOS. Súčasná verzia 6 umožňuje spájať centralizované produktové dáta, systémy pre riadenie liniek, obsluhu tlačiarne a zariadenia pre kontrolu kódov v úplne integrovaných riešeniach. SW aplikácie vyvinuté spoločnosťou MARKEM-Imaje sú dostupné vo variantoch CoLOS Base, CoLOS Line a CoLOS Factory. Výhodou riadiaceho programu je individualizácia systému, teda vytváranie zákazníckych riešení na mieru klientovi. Ukazuje sa, že je to práve digitalizácia, ktorá predstavuje najlepší a nákladovo najefektívnejší spôsob na dosiahnutie zlepšenia výkonu, spoľahlivosti, trvalej udržateľnosti a efektivity balenia. CoLOS, ktorý je modulárnou aplikáciou, zvyšuje efektivitu výroby a znižuje množstvo odpadu výrobkov spojených so zlým kódovaním a tlačou. SW sa dobre integruje nielen s technológiami MARKEM-Imaje, ale aj s ďalšími SW využívanými v procese výroby a balenia (rôzne typy ERP, MES WMS pod.).

obr2

Používateľský systém riadenia pre všetkých
Systém je možné implementovať pripojením k tlačiarňam, výrobným zariadeniam a podnikovým dátovým zdrojom cez ethernet. Administrátor vytvorí prístup k rozhraniam CoLOS jednotlivým zamestnancom podľa potreby alebo ich pracovného zaradenia. Tí sa potom k nemu môžu pripájať pomocou PC, tabletu alebo iného mobilného zariadenia. Pomocou programu možno ľahko získavať záznamy o výrobe dostupné v reálnom čase aj v archíve výroby, aby poskytli lepšiu vysledovateľnosť s poznatkami o kódovaní, tlačovom výkone a kvalite. Z hľadiska Cybersecurity systém poskytuje veľkú mieru bezpečnosti zbieraných dát, u ktorých je možné nastaviť rôzne možnosti ich zálohovania. CoLOS V6 je inteligentné riešenie, ktoré používateľa rýchlo, presne a ekonomicky upozorní na všetky možné problémy, ktoré sú detegované v reálnom čase, čím sa eliminuje potenciálna chybovosť obsluhy, eventuálne sa znižujú náklady na vybaľovanie a vyraďovanie výrobkov v prípade chybovosti. Vďaka riadeniu a inšpekčnému sledovaniu SW systému dochádza k výraznému obmedzeniu prestojov a zároveň k zvýšeniu výrobného výkonu.

Vysledovateľnosťou k ochrane značky
Všeobecne možno konštatovať, že v rámci celého systému Packaging Inteligencia s využitím unikátneho softvéru pre správu informácií CoLOS ponúka MARKEM- Imaje veľa rôznych riešení šitých priamo na mieru zákazníkovi. Jedným z nich je aj Markem -Imaje Tracking Solution. Toto riešenie je možné uplatniť na úrovni výrobku, obalového materiálu z lepenky alebo palety, takže možno skenovať a sledovať výstup na každej úrovni, aby bola zaistená plná vysledovateľnosť produktov. Vďaka sofistikovanému riešeniu je zabezpečená nielen správnosť kódovania, ale aj bezchybná kompatibilita dát tak, aby celý proces bol čo možno najviac efektívny. Tým, že inteligentné SW riešenie umožňuje sledovať každý jednotlivý výrobok, ktorý vyšiel z výrobnej linky, a správne ho označiť, poskytuje v nemalej miere ochranu značke pred prípadným falšovaním a zároveň eliminuje problémy súvisiace s kvalitou produkcie.

Viac o digitalizácii procesu balenia: https://www.ondrasek.sk/inteligencia-v-baleni/

obr3

www.ondrasek.sk               www.markem-imaje.com

TEXT/FOTO Gabriela Kučáková