strojeNěmecký výrobce STÖBER ANTRIEBSTECHNIK vyvinul nový koncept pro kompaktní a vysoce účinný pohon s ozubeným hřebenem nazvaný ZTRS-PH(A). Tím eliminoval plýtvání potenciálu použitých prostředků v obvyklých hřebenových pohonech, které jsou sestaveny z planetové převodovky, ozubeného kola nasazeného na hnací hřídel a ozubeného hřebenu.

Právě při kombinaci pastorku a hřebenu je klopné zatížení pohonu tak vysoké, že se stává hlavním kritériem pro dimenzování pohonu. Točivý moment pohonu proto může být využit pouze na 40-60%.

Na novém pohonu ZTRS-PH(A) s ozubeným hřebenem upoutá pozornost zvon s podpůrným ložiskem, který jako vysoce tuhá podpůrná jednotka odlehčuje ložiska připojené planetové převodovky. Snížený klopný moment této konstrukce dovoluje soustředit se při uspořádání pohonu na skutečně potřebný točivý moment případně na posuvnou sílu. Díky tomu je možné využívat mnohem menší pohony než dosud, což značně šetří náklady a prostor.

Aby bylo dosaženo požadované rychlosti posuvu, jsou vzhledem k relativně malému pastorku nutné vyšší výstupní otáčky. To znamená, že převodový poměr převodovky se zmenší, a tak v mnoha případech může být použita pouze jednostupňová planetová převodovka místo dvoustupňové. Výhodou nových hřebenových pohonů je také enormní hustota výkonu. U přírubové planetové převodovky lze zvolit mezi převodovkami PH a PHA (PHA – snížená vůle v ozubení) společnosti STÖBER.

Nová montážní technologie umožňuje použití ozubeného pastorku s menším počtem zubů, čímž se lineární tuhost zvýší až o 100%. Vylepšena byla také lineární vůle snížením o 40%. Nastavení pastorku je provedeno na vychýlení z osy ≤ 0,01 mm. V odlitku podpůrného zvonu je integrován mazací filcový pastorek, u kterého lze zvolit mezi ručním nebo centrálním mazáním. Velká rozmanitost převodových poměrů a počtu zubů pastorku usnadňuje optimální nastavení setrvačných sil.

Vysoce účinný pohon ZTRS-PH (A) je k dispozici ve velikostech 7, 8 a 9, v modulech 2 až 6 a v kvalitě ozubení 5 (materiál 16 Mn Cr 5 (1.7131) ozubení induktivně kalené na 60 HRC).

TEXT/ FOTO: REM - Technik, s.r.o.