Priemyselná ekológia

Eko1Problematika viac zdrojovej energetickej sebestačnosti Európy patrí k častým témam odbornej verejnosti, politikov z európskeho parlamentu a environmentalistov. V ostatnom čase sa diskutovanou témou stala problematika ťažby bridlicových plynov. A  to aj napriek tomu, že v súčasnosti sa bridlicový plyn v Európe na komerčné účely nateraz neťaží.

VodaSvětová městská a průmyslová spotřeba vody se má podle odhadů do roku 2050 zdvojnásobit a přitom již dnes žije pětina světové populace, čili asi 1,2 miliard lidí, v oblastech sužovaných nedostatkem vody. Jedním ze způsobů, jak lépe využívat ztenčující se zásoby vody na naší planetě, je zintenzivnit její opětovné používání a recyklaci.

Eko02Na získanie gramu zlata treba často vyťažiť až tonu rudy. Existuje však i jednoduchší spôsob – pozbierať niekoľko desiatok starých mobilov. Európa dnes na jednej strane čelí hroziacemu nedostatku cenných kovov, pričom však bez povšimnutia necháva svoje vlastné „ložiská“ na skládkach vyradenej elektroniky. O  recyklácii a ďalších metódach ako riešiť hroziacu surovinovú krízu pred časom v Európskom parlamente diskutovali poslanci a experti.

eko4“Snahám OSN o zastavenie klimatických zmien neverím“, tvrdí nositeľ Nobelovej ceny holandský profesor Paul Crutzen. Pritom, ako tvrdí, nástroje na zastavenie klimatických zmien existujú. Klimatické zmeny je možné ovplyvniť, ale inak než sa dosiať myslelo, hovorí chemik Paul Crutzen. Holandský držiteľ Nobelovej ceny sa zúčastnil v Bruseli na seminári o budúcnosti ropy. V prejave obhajoval myšlienku, že svet by mal v boji s globálnym otepľovaním zásadne "prekopať" svoj prístup. Riešením vraj nie je regulovanie CO2, o ktoré usiluje OSN, ale cielené vypúšťanie častíc síry do atmosféry.

ekoloDelegáti summitu OSN v mexickom Cancúne schválili kompromisnú dohodu o klimatických zmenách. Konferencia nadväzovala na minuloročnú kodaňský summit, ktorý napriek účasti najvýznamnejších politikov sveta - nepriniesol hmatateľné výsledky. Cancún len potvrdil rozporné pohľady medzi bohatými a chudobnými krajinami. Výsledok cancúnskeho summit je však väčšinou účastníkov hodnotený ako veľký kompromis.