evfEnapter predstavil novú generáciu svojich ekologických vodíkových elektrolyzérov EL 2.0. Elektrolyzéry štiepia vodu na kyslík a vodík, technológia je pripravená významne prispieť ku globálnemu ekologizovaniu energetických systémov.

“Tento týždeň sú prvé narodeniny Enapteru a my sme nadšení, že predstavíme náš nový produkt“, hovorí predseda Sebastian-Justus Schmidt na oslave prvého výročia v Centre výskumu a rozvoja Enapteru v Pize. “EL 2.0 je menší ako jeho predchodcovia, redukuje čas inštalácie a celkové náklady zákazníka. Bez akéhokoľvek obmedzenia je možné z neho vytvoriť formu systému akejkoľvek veľkosti od 500 L až do 10 000 L za hodinu”. Elektrolyzéry membrány výmeny aniónu (v anglickej skratke AEM) patentované Enapterom sú na trhu unikátne, nakoľko sú malé, flexibilné a modulárne. Sú z hľadiska nákladov najefektívnejšie systémy, nakoľko si nevyžadujú použitie žiadneho vzácneho kovu. El 2.0 taktiež prichádza s prísľubom recyklovania bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Enapter zberá elektrolyzéry späť za účelom dokázania, že sú recyklovateľné v zmysle koncepcie „cradle-to-cradle“.
Enapter bol založený so silnou víziou: budúcnosť bez uhlíka, kde fosílne palivá nie sú naďalej využívané pre výrobu energie. O jeden rok neskôr Enapter prinesie obrovský krok vpred na ceste k takejto vízii budúcnosti. Schmidt je presvedčený: “Vodík je kľúčovým pri poskytovaní nezávislosti, spoľahlivosti a bezpečnosti pre všetky sektory – energia, teplo a prenos – v každom energetickom systéme”.
Enapter sa zaviazal vo svojej činnosti poskytovať základné stavebné kamene budovania budúcej energie. EL 2.0 preto zahŕňa Systém energetického manažmentu Enapteru (anglická skratka EMS). Tento transformuje viacero modulov elektrolyzérov do jedného veľkého. Tento systém taktiež pôsobí ako základ na riadenie komplexného vodíkového energetického systému. Enapter má za cieľ čiastočne otvoriť zdroj ich softvéru a to s úmyslom zabezpečiť jeho fungovanie ako operačného systému pre nový energetický svet.

Zdroj: TASR/Enapter