EatonLouis Shaffer, vedúci segmentu distribuovanej energie EMEA v spoločnosti Eaton, uvažuje o posune od "uhlia" smerom k obnoviteľným zdrojom energie - a potenciál budúceho energetického trhu s rozvodnými mikrosieťami vo Veľkej Británii.


Využívanie uhlia vo Veľkej Británii kleslo v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 o rekordných 52%. Toto je do značnej miery následok lacného plynu, vyšších cien uhlia pre domácnosti a rýchlo sa rozvíjajúceho, stále stabilnejšieho trhu s obnoviteľnými energiami. Nedávno zverejnené čísla ukázali, že emisie uhlíka vo Veľkej Británii sú teraz nižšie, než kedykoľvek od viktoriánskej éry.
Zatiaľ, čo tento najviac zaznamenaný pokles bol čiastočne skreslený zvýšenými emisiami z ropy a plynu, je preukázateľné, že veľký vplyv mal aj pokles nákladov na obnoviteľné energie vo Veľkej Británii. S plánovaným postupným znížením dane z uhlia a uhlíka sa uskutočnili dôležité kroky pri prechode na ekonomiku s nízkymi emisiami uhlíka.
Ak bude energia vo Veľkej Británii v budúcnosti závisieť na obnoviteľných zdrojoch, začne byť životne dôležitým odvetvím efektívne ukladanie energie a pripojenie takýchto zdrojov do rozvodnej siete. Ukladanie energie bude tiež kľúčové pri zaisťovaní vyššej odolnosti národnej energetickej infraštruktúry, a čo je ešte dôležitejšie, umožní jej spoliehať sa so zvýšenou mierou na čisté zdroje energie.

Naučiť sa spoliehať na obnoviteľné zdroje energie
Obnoviteľné zdroje energie boli dlho prijímané skepticky. Niektorí politickí činitelia tvrdia, že obnoviteľné zdroje energie sú nespoľahlivé, následkom čoho sa trh s obnoviteľnými zdrojmi energie niekedy správa ako horská dráha. Politický prístup sa ale niekedy rýchlo mení - zdanlivo bez ohľadu na dopad na prínosy, ako je vytváranie pracovných miest a energetická nezávislosť. Stále sa znižujúca cena obnoviteľných zdrojov s neustále rastúcim technologickým pokrokom udržuje rast britského trhu, aj keď pomalšie, než je požadované na splnenie stanovených záväzkov pre zníženie emisií uhlíka vo Veľkej Británii.
Jedným z hlavných argumentov proti obnoviteľným zdrojom je to, že nevytvárajú elektrickú energiu s rovnomernou zaťažiteľnosťou ako fosílne palivá. Spoločný refrén je ten, že vietor vždy nefúka a slnko v noci nesvieti. To je samozrejme pravda, ale treba si uvedomiť, že sme v prechode k čistejšej budúcnosti - a to nie je zmena, ktorá by mohla prebehnúť cez noc. Bude to trvať nejaký čas, ale raz príde deň, kedy budeme kompletne využívať obnoviteľné a čisté zdroje.
Tento prechod sa zrýchľuje znižovaním nákladov na batérie na ukladanie energie, čo pomáha optimalizovať používanie nespojenej energie z obnoviteľných zdrojov v rozvodnej sieti - tým sa ďalej otvára možnosť napájania Veľkej Británie čistou obnoviteľnou energiou a súčasne možnosť posunúť sa ďalej od našej závislosti na fosílnych palivách.
Ak obnoviteľné zdroje energie vytvoria viac energie, než budú podniky alebo domovy potrebovať, nadbytok bude možné bezpečne uložiť. Táto energia potom môže byť uvoľnená v špičke dopytu, čo znamená menšiu potrebu konvenčných zdrojov. Tým sa zníži uhlíková stopa dodávok energie spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve. Najväčšou výhodou je, že túto energiu možno umiestniť kamkoľvek v rozvodnej sieti alebo v domácnostiach súkromných spotrebiteľov, takže podniky a domy môžu pomôcť odstraňovať škodlivé emisie a šetriť náklady.
Aby sme splnili ciele znižovania emisií a podporili celoštátne nízkouhlíkové hospodárstvo, budeme sa musieť naučiť spoliehať na obnoviteľné zdroje energie. Zavedenie priekopníckych riešení ukladania energie bude v tomto procese rozhodujúce, pretože sa snaží integrovať udržateľnosť do vnútroštátnej elektrickej siete.

Vytvorenie odolnejšej rozvodnej siete
Ďalšie zaujímavé využitie skladovania je v rozvodných mikrosietiach, ktoré môžu účinne a ekonomicky plánovať miestnu výrobu a distribúciu energie a zároveň zvyšovať spoľahlivosť. Implementáciu miestneho, distribuovaného generovania a ukladania elektrickej energie možno navrhnúť tak, aby v prípade potreby umožňovala nezávislú prevádzku častí rozvodnej siete a kriticky dôležitých podnikov mimo väčšej národnej rozvodnej siete, čo napomôže zníženiu potenciálu nepredpokladaných výpadkov siete. Systémy ukladania energie, ktoré sú súčasťou týchto - väčších či menších - mikrosietí, môžu tiež rozvodnej sieti poskytovať podporné služby a opäť posilňovať výkon a znižovať generovanie uhlíkovej stopy.
Skladovanie energie prináša podnikom možnosť voľby, ako optimalizovať náklady na energie a do budúcnosti im ponúka potrebnú pružnosť. Už sa stretávame s vyspelými agregátormi, ktoré spolupracujú s podnikmi v snahe vzdelávať ich a informovať o finančných prostriedkoch navyše, ktoré možno získať podporou prechodu k inteligentnejšej a ekologickejšie rozvodnej sieti.

Investičná príležitosť
Investície do ukladania energie je stále ešte potrebné zvýšiť, aby bolo zaručené, že zdroje obnoviteľnej energie budú môcť zaplniť medzeru, ktorá vznikne znížením spotreby uhlia. Stále klesajúce ceny technológií skladovania energie prinášajú v súčasnosti realizovateľnú a atraktívnu príležitosť investovať - rad britských podnikov si však tento potenciál stále nie je vedomý.
Technológia ukladania energie môže byť ťažko pochopiteľná z komerčnej perspektívy, pokiaľ ide o to, ako presne ušetrí peniaze konkrétnemu miestu. Možnosť odovzdávať prebytočnú energiu späť do siete prostredníctvom podporných služieb však otvára nové príjmové toky, ktoré pomôžu kompenzovať náklady na elektrinu a výrazne posilnia prípad komerčného využívania energií. Túto možnosť uľahčí prispôsobenie právneho rámca Spojeného kráľovstva na odstránenie prekážok vstupu na trh s pomocnými službami, čím sa tiež podporí rozvoj bezporuchovej rozvodnej siete.
Keďže Veľká Británia sa už posúva od "uhlia" smerom k obnoviteľným zdrojom energie, presun k čistejšej budúcnosti už prebieha. Skladovanie energie tento trend ešte urýchli a pomôže spotrebiteľom vo Veľkej Británii zabezpečiť dodávky čistej, stabilnej a cenovo výhodnej elektriny.

TEXT/FOTO Kate Siwek