Bílek

Nové podmínky v podnikání přinesla koronakrize. Firmy se musely přizpůsobit si-tuaci na trhu. Hledaly nové způsoby komunikace s partnery. Rozhovor s jednatelem obchodní firmy Biko s.r.o. , Zdeňkem Bílkem.

 

Jaké byly vaše podnikatelské plány pro tento rok?

Jsme společnost zaměřená na obchod a naše nabídka je směřována na zajištění čistého a zdravého průmyslového prostředí, zejména ve strojírenství v oboru obrábění kovů. S tím souvisí i to, že jsou naše řešení připravována na míru potřebám provozu zákazníka a tudíž je nejlépe přímo v provozu odsouhlasit specifikace stroje nejčastěji právě s požadavky pracovníků. V tomto roce jsme plánovali získat další nové zákazníky.

 

Dotkla se vás první etapa koronakrize ?

V tomto období jsme zcela ztratili možnost navštěvovat provozy zákazníků. V podstatě jsme prodej nových strojů zastavili, zasílali jsme jen běžné náhradní díly ( filtry, těsnění , hadice ) poštou v rámci poskytování servisu již dodaných strojů na filtraci chladící emulze obráběcích center.

 

Dokázali jste se vyrovnat s novou situací v obchodně-dodavatelských vztazích?

Vzhledem k tomu, že jsme malá rodinná firma, tak nás to nijak zásadně nepostihuje v nákladech. Jistě , maximálně jsme je eliminovali i tím, že jsme začali komunikovat on-line. Nemohli jsme ale nadále osobně navštěvovat výrobní závody a nabízet naše řešení.

 

Jaká opatření jste přijali ke stabilizaci firemních procesů?

Jelikož jsme obchodní společnost, tak jsme se rozhodli k zásadní inovaci našich webových stránek. Ty jsou nyní vstřícné potřebám jak nových, tak i stávajících zákazníků. Jsou nám velkou oporou při zahájení obchodních jednáních a rychlé orientaci potenciálních zákazníků o naší nabídce.

 

Jaké hospodářské výsledky očekáváte v tomto roce?

Na základě jednání k ještě očekávaným obchodům předpokládáme, že se budeme pohybovat na asi 80 procentech obratu 2019.

 

Jaké poučení vám dal tento rok?

Rozhodující pro obchodní úspěch je doporučení od stávajících zákazníků postavené na dlouhodobé kvalitě produktu. Také jsme zjistili, že přípravu projektu lze velmi efektivně zajistit pomocí on-line komunikace s tím, že osobní setkání se zákazníkem má jistě stále zásadní význam.

 

Pocítili ste podporu od státu?

Nepotřebovali jsme ji využít. Spíše jsme se snažili orientovat co dál podle oficiálních zdrojů.

 

Uvedli jste na trh novinky, inovace?

 Průběžně inovujeme nabízené stroje a to většinou na základě potřeb zákazníků. Snažíme se posílit možnost využití námi dodávaných strojů pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti životního prostředí kolem nás. V tomto roce jsme uvedli na trh několik zásadních inovací, které zjednodušily a rozšířily využití námi dodávaných strojů pro údržbu chladících emulzí a řezných olejů obráběcích strojů.

 

Jaké máte očekávání pro rok 2021 ve vlastním podnikání?

Rádi bychom pokračovali a rozšiřovali naši nabídku dodávek strojů o inovativní řešení. Také počítáme s významným využitím „digitálního prodeje“ za využití vhodných nástrojů a sítí.

 

Text: Tibor Šuľa