eko4“Snahám OSN o zastavenie klimatických zmien neverím“, tvrdí nositeľ Nobelovej ceny holandský profesor Paul Crutzen. Pritom, ako tvrdí, nástroje na zastavenie klimatických zmien existujú. Klimatické zmeny je možné ovplyvniť, ale inak než sa dosiať myslelo, hovorí chemik Paul Crutzen. Holandský držiteľ Nobelovej ceny sa zúčastnil v Bruseli na seminári o budúcnosti ropy. V prejave obhajoval myšlienku, že svet by mal v boji s globálnym otepľovaním zásadne "prekopať" svoj prístup. Riešením vraj nie je regulovanie CO2, o ktoré usiluje OSN, ale cielené vypúšťanie častíc síry do atmosféry.

Tie podľa Crutzena dokážu odkláňať škodlivé slnečné žiarenie a teplo.

Pri tejto príležitosti poskytol spravodajcom krátky rozhovor.

Môžete bližšie rozvinúť teóriu, ktorú ste prezentovali poslancom Európskeho parlamentu?

Myšlienka je veľmi jednoduchá. Častice síry začnú po vypustení do atmosféry rozptyľovať žiarenie spať do vesmíru. Hovoríme o časticiach, ktoré sa vyprodukujú z okysličenia oxidu siričitého alebo morskej soli. V súčasnosti sa tejto téme venuje niekoľko projektov. Nejde o žiadne tajomstvo. S touto myšlienkou prišli už pred tridsiatimi rokmi ruskí vedci a ja som sa k nej akurát vrátil a prepracoval ju.

Sú s touto myšlienkou spojené i nejaké riziká?

Áno, rozhodne nejde o ideálne riešenie. Tým by bolo zníženie množstva emisií CO2. O týchto snahách sa však hovorí už mnoho rokov a ja osobne veľký posun nevidím. Práve preto by sme mali íst inou cestou a uvažovať o posilnení spomínaného ochladzovacieho úcinku častíc síry.

Momentálne sa snažíme vypracovať teoretický model dopadov tohto riešenia, vrátane jeho vedľajších úcinkov na ozón. Je totiž možné, že väčšie množstvo častíc síry v atmosfére by mohlo zničiť viac ozónu a to samozrejme nechceme. Avšak ak nedostaneme CO2 pod kontrolu, budeme možno nútení uskutočniť veľký ochladzovací experiment, čo by si ale vyžadovalo určitý čas. Nemyslím si, že by sa taký rozsiahly experiment mohol uskutočniť v nasledujúcich desiatich rokoch.

Vaše riešenia sú dosť radikálne. Neveríte súčasným snahám o kontrolu vypúšťania CO2 prostredníctvom OSN?

Myslím, že tieto snahy nefungujú. Keď som v roku 2006 publikoval článok, v ktorom som prezentoval myšlienku na ochladzovanie atmosféry pomocou častíc síry, šlo o prejav zúfalstva. Nečakal som, že vzbudí až taký ohlas.

eko3Profesor Paul Crutzen

1933: narodený Amsterdame

1959: začína v Štokholme akademickú dráhu

1982: publikuje prácu o tzv. nukleárnej zime

1995: Nobelova cena za chémiu

2006: v článku v časopise Climate Change obhajuje "únikovú cestu" na zastavenie klimatických zmien pomocou častíc síry

(Podľa európa.eu)

TEXT: Juraj Podhájsky FOTO: archív redakcie