Povrchové úpravy

iluZákazníky žárových zinkoven mnohdy znepokojuje nejednotný barevný odstín povlaku, když některé pozinkované plochy jsou lesklé, jiné mohou být temně matné.

obrPři všech tepelných zpracováních vzniká celá řada situací, které ohrožují nejen zdraví obsluhy a životní prostředí, ale i samotnou kvalitu výrobků. Velká část těchto situací se vyskytuje u kalících procesů, čímž vznikají rizika výroby nekvalitních výrobků.

obrV roce 2016 jsem se tohoto semináře zúčastnil s příspěvkem, zaměřeným na v praxi často opomíjené speciální případy korozního namáhání. Konkrétně to byly takové, které mají původ v cyklických i náhodných změnách teplot chráněných povrchů a je obklopující atmosféry, a jejichž důsledkem je dosažení rosného bodu povrchu a s tím spojeného ovlhčení povrchu a zvýšeného korozního namáhání.

titulnyPasivita je stav povrchu materiálu, kdy je jeho korozní rychlost snížena na minimum. Pasivního stavu lze dosáhnout elektrochemicky nebo chemicky. Vzniklé tenké vrstvičky musí být kompaktní, tenké a odolné v daném prostředí.

ilustracnyTitan (Ti) byl objeven v roce 1791 a izolován z nerostu ilmenit v roce 1910. Patří mezi přechodové kovy s vysokým bodem tání. Titan je desátým nejvíce rozšířeným prvkem v zemské kůře a sedmým nejrozšířenějším mezi kovy.

titŘešení protikorozní ochrany pomocí organických povlaků vytvářených aplikací nátěrových hmot je problematika, kterou lze realizovat například vytvářením povlaků z nátěrových hmot o vyšších tloušťkách, pomocí kombinovaných povlaků, použitím bariérových pigmentů a pigmentací antikorozními pigmenty.