Povrchové úpravy

titMNezbytnou součástí moderního strojírenství a povrchových úprav je řada čistících kroků. Při navrhování technologického postupu výroby je nezbytné se zamýšlet nejen nad požadovanou kvalitou čistotou, ale zejména ekonomikou výroby.

titMV první části se článek zabývá problematikou aktivace polymerů před zastříknutím elastomerem přímo ve formě namísto klasické aplikace mimo formu, čímž se šetří čas procesu a zároveň umožňuje spojování materiálů konvenčními technologiemi nezpracovatelných.

titMFiltraci definujeme jako proces fyzické separace kontaminantů z filtrované látky prostřednictvím průtoku této látky filtračním médiem – svíčkovým filtrem. Tekutina filtrem proteče, zatímco pevné částice filtr zachytí.

titMKritické klimatické podmínky způsobují korozi zejména při námořní přepravě. Balící předpisy a metody ochrany proti korozi proto musí odpovídat očekávané klimatické zátěži. Stejně tak důležitý je stav povrchu baleného dílu, který zásadně ovlivňuje úspěch či neúspěch protikorozních opatření.

 

titModerní výrobní procesy musejí splňovat nejen vysoké nároky na kvalitu a účinnost při zachování co nejnižší ceny, ale jsou také stále více omezovány legislativními předpisy zakazujícími používání celé řady chemických látek.

titKovové materiály prochází mnoha různými výrobními technologiemi než jsou dodány zákazníkům ve formě hotového produktu. Tyto technologie mohou zlepšit vlastnosti materiálu, ale při jejich špatné volbě a postupu provedení je možné materiál narušit natolik, že může dojít k jeho následnému poškození.