IMG Simon Wagenaar Robin Rohde Web QualityCiele ako udržateľnosť a úspora cenných zdrojov sa čoraz viac stávajú konkurenčnými faktormi prakticky vo všetkých odvetviach. Pokiaľ ide o čistenie rôznych priemyselných kvapalín, čistiace odstredivky od spoločnosti Rösler ponúkajú významný potenciál na dosiahnutie týchto cieľov. Popri výrazných úsporách pri používaní chemikálií pomáhajú znížiť spotrebu vody až o 90 %. Vďaka týmto výhodám mohla holandská spoločnosť Ulamo, špecializujúca sa na práškové nátery, nielen prispieť k ochrane životného prostredia, ale dokázala aj znížiť ročné náklady na predčistenie o tisíce eur.

Za posledných 60 rokov sa spoločnosť Ulamo stala poskytovateľom kompletných náterových riešení a dnes je popredným dodávateľom pre výrobcov radiátorov. Spoločnosť so sídlom v holandskom meste Ulft ponúka zákazníkom v celej Európe práškové lakovanie rôznych výrobkov z hliníka a rôznych druhov ocele. Spoločnosť Ulamo vyrába aj dekoratívne panely radiátorov, ktoré predáva svojim zákazníkom pod obchodným názvom "Sentimo".

Problémy s kvapalinami na predbežné spracovanie
Pred práškovým lakovaním sa musia komponenty spravidla odmastiť a podrobiť "mokrému" chemickému čisteniu vo forme striekania. Čistiaca kvapalina znečistená prachom a mastnotou sa zhromažďuje v špeciálnej nádrži. Na zachovanie čistiacich vlastností kvapaliny a jej opätovné použitie sa musia pridať určité chemikálie. Nevýhodou tohto prístupu je, že miera znečistenia sa rýchlo zvyšuje. Na čiastočnú kompenzáciu postupujúceho znečistenia sa musí množstvo pridávaných chemikálií neustále zvyšovať. Okrem toho nečistoty obsiahnuté v kvapaline migrujú do rozprašovacích dýz a následne sa prenášajú na komponenty. To spôsobuje mnohé problémy.
Upchaté trysky zabraňujú čistiacej kvapaline dostať sa na všetky plochy povrchu komponentov, čo vedie k veľmi nepravidelnému predbežnému ošetreniu.
Preto sa časté kontroly dýz a ich výmena stávajú nevyhnutnými. To spôsobuje časté prerušenia výroby a vysoké náklady na pracovnú silu.
Okrem toho sa musia kvapaliny pravidelne vymieňať a čistiť, čo je tiež nákladné a narúša to tok výroby. Okrem toho vyprázdňovanie nádrží a ich dopĺňanie predstavuje riziko pre životné prostredie.
Simon Wagenaar, vedúci oddelenia technických služieb pre nátery v spoločnosti Ulamo Coating BV, vysvetľuje: "Kontaminácia čistiacich kvapalín nás stála tisíce eur za personál, stratu tržieb a vyradené diely."

Čistenie odstredivky odstraňuje problémy
Nie je prekvapujúce, že spoločnosť Ulamo hľadala riešenie tohto problému a nakoniec ho našla v holandskej dcérskej spoločnosti Rösler. Riešenie pozostáva z čistiacej odstredivky: Plniace čerpadlo prečerpáva kvapalinu z nádrže do rotačného koša odstredivky. Vysoká odstredivá sila rotačného koša spôsobuje, že drobné nečistoty sa usadzujú na stene koša vo forme kalu. Kvapalina, teraz zbavená nečistôt, sa vracia späť do čistiaceho procesu. Simon Wagenaar pokračuje: "Každá investícia do nového zariadenia by sa mala relatívne rýchlo amortizovať. Preto je vždy dobré zistiť, že investícia sa skutočne oplatí. Spoločnosť Rösler nám umožnila bezplatne otestovať odstredivku počas jedného mesiaca. K nákupu sme sa teda museli zaviazať až po tom, čo sme zistili, že naše požiadavky dokáže splniť. Pre moje oddelenie, kde nanášame povrchovú úpravu na hliníkové komponenty, sme nainštalovali poloautomatickú odstredivku."

Druhá odstredivka na povrchovú úpravu oceľových komponentov
Neskôr spoločnosť zakúpila druhú čistiacu odstredivku na povrchovú úpravu oceľových súčiastok, predovšetkým súčiastok chladičov. Norbert Becking, vedúci výroby pre povrchovú úpravu v spoločnosti Ulamo Metaal B.V., dodáva: "Keď sme videli, ako dobre funguje technológia odstrediviek, zakúpili sme pre moje oddelenie plne automatickú odstredivku. Predtým sme testovali zariadenie od iného dodávateľa. Tá však bola príliš veľká a zložitá."

Poloautomatické a plne automatické odstredivky
Poloautomatická odstredivka sa používa na predbežnú úpravu hliníkových komponentov a manipuluje s veľmi znečistenými kvapalinami. Vkladací kôš obsahujúci kal oddelený od kvapaliny sa ručne vymieňa a vyprázdňuje raz denne. Táto práca sa vykonáva bez toho, aby sa musela prerušiť výroba. Plne automatická odstredivka na predúpravu oceľových súčiastok je pripojená k dvom nádržiam obsahujúcim kvapalinu na predúpravu. Odstredivka čistí kvapalinu vždy z jednej nádrže. Prepínanie z jednej nádrže do druhej sa uskutočňuje pomocou špeciálneho ventilu. Plne automatická odstredivka automaticky odstráni kal zo steny bubna a vysype ho do veľkej mobilnej nádoby, ktorú stačí vyprázdniť raz za mesiac. Norbert Becking vysvetľuje: "Spoločnosť Rösler nám pomohla zorganizovať prechod z jednej nádrže do druhej. Kompaktný stroj sa jednoducho ovláda. Dvakrát ročne ho spoločnosť Rösler dôkladne skontroluje, a preto si vyžaduje len veľmi malú pozornosť nášho technického oddelenia."

Nulový počet vyradených dielov, vyššia produktivita a menšie znečistenie životného prostredia
Obe odstredivky sú v prevádzke už viac ako rok. Obe investície boli pre Ulamo výhrou. Ostrekovacie dýzy sa už nezapchávajú, a preto sa nemusia tak často kontrolovať a vymieňať. Kvapaliny na predúpravu sa musia vymieňať len raz ročne namiesto doterajších troch výmen. Kvôli podstatne stabilnejšej kvalite kvapalín sa musí pridávať menej chemikálií. A napokon, zamestnanci sa uvoľnili na vykonávanie iných, produktívnejších úloh. Celkovo je spoločnosť Ulamo s odstredivkami veľmi spokojná. Simon Wagenaar uzatvára: "V priebehu niekoľkých rokov chceme vymeniť nádrže v našej výrobnej linke. Pri tejto príležitosti nahradíme poloautomatickú odstredivku plne automatickou jednotkou. Okrem toho plánujeme rozšíriť našu výrobnú kapacitu o ďalšiu linku. Pri tomto projekte budeme opäť využívať výrobky a služby spoločnosti Rösler."

Viac informácií nájdete na adrese: www.rosler.com a www.ulamo.nl 

MSVNavštívte nás na MSV Brno v pavilóne E stánok 025