kovo stanekFirma Kovo Staněk, s. r. o., s 30letou působností na českém trhu, která se zabývá vlastní konstrukcí a výrobou tryskacích zařízení s metacími koly, přišla s revoluční úpravou závěsného tryskacího zařízení pro využití zařízení i pro tryskání formátů plechů.

Závěsná tryskací zařízení jsou vhodná pro tryskání jednoduchých i složitých dílců, prostorových svařenců a jiných dílců zavěšovaných jednotlivě nebo na závěsný přípravek.
Díky vynalézavosti naší konstrukce a kreativitě našich programátorů jsme schopni i v tomto typu zařízení otryskávat celé formáty plechů, které se jinak tryskají pouze v průběžných tryskacích zařízeních s válečkovou dráhou.
Nesporná výhoda tohoto řešení spočívá v úspoře nákladů spojených s nutností pořízení více zařízení, úspoře místa a celkově nižších provozních nákladů.

Jedinečnost technického řešení spočívá ve vybavení zařízení:
- Výkyvným blokem metacích turbín s úhlem vychýlení až 35°, což zaručuje dokonalé pokrytí vnitřního prostoru kabiny.
- Automatickým pozicováním háku (natočení háku vůči proudu abraziva) za pomocí odrazky a optického snímače a osazení převodovek pohonu háku mezipřírubovými inkrementálními snímači.
- O-dráhou se 3 háky s automatickou výměnou a posuvem háku zajišťující posloupnost tryskaných dílců.

Celý tryskací cyklus je předem naprogramován, může být automaticky načítán čtečkou kódů nebo volbou obsluhy. Veškeré změny nastavení během cyklu jsou prováděny automaticky, tzn. bez potřeby zásahu obsluhy. Každý program má své číslo a název a může mít až 6 kroků. V každém z kroků je možné nastavit čas kroku, výkon jednotlivých metacích turbín, rozsah vychýlení proudu abraziva a úhel natočení háku se zavěšeným dílem vůči proudu abraziva.

Parametrické nastavení programu tryskání
Parametrické nastavení programu tryskání

Příklad z praxe
Na obrázcích je znázorněn půdorysný řez kabinou, kde bíle je zobrazen plech a červeně limitu záběru proudu abraziva. V prvním kroku plech je v pozici kolmo proti proudu abraziva, dle záběru proudu abraziva je otryskán střed plechu v šířce cca 800 mm. Ve druhém kroku je plech pootočen a proud abraziva vychýlen tak, aby byla otryskána levá strana plechu. Ve třetím kroku je plech pootočen a proud abraziva vychýlen tak, aby byla otryskána pravá strana plechu.
Pro otryskání druhé strany jsou použity stejné kroky se stejnými parametry jen s opačným znaménkem natočení háku.

Půdorysný řez kabinou
Půdorysný řez kabinou

Samozřejmě, pokud obsluha tryská menší díly na závěsném přípravku ve tvaru „stromečku“, je možno využít např. jen dvou kroků, kdy se hák otáčí po celou dobu (nepozicuje se) a pouze se v polovině času změní jeho smysl otáčení.
Všechna zařízení vyrábíme v mnoha velikostních variantách tak, abychom se co nejvíce přiblížili požadavku zákazníka, popř. jsme schopni navrhnout a vyrobit zařízení přímo na zakázku.

TEXT/FOTO Jaroslav Musil