hydro anod 1Vzhľad a kvalita povrchu hliníka a jeho zliatin je pre široké použitie vysoko uspokojivá dokonca už pred povrchovou úpravou. Existuje však mnoho iných dôvodov pre aplikáciu povrchovej úpravy technológiou anodickej oxidácie.


Väčšina kovových i nekovových materiálov je počas svojho použitia vystavovaná stále väčšiemu mechanickému a chemickému namáhaniu, ktorého dôsledkom môžu byť rôzne poškodenia povrchu a štruktúry materiálu, ako aj ich predčasné starnutie. Značný podiel na starnutí materiálu má korózia, ktorá vzniká chemickým alebo fyzikálno-chemickým pôsobením okolitého prostredia. Stratám spôsobeným koróziou môže do značnej miery zabrániť správne navrhnutá povrchová ochrana s ohľadom na materiál a prostredie, v ktorom sa bude produkt nachádzať. Ochrana voči korózii však nie je jediným dôvodom použitia povrchovej úpravy.
Hliník je jedným z najbežnejšie používaných materiálov prakticky v každom priemysle. Niet sa čomu čudovať, veď je to univerzálny, ľahký a recyklovateľný kov. Anodická oxidácia (eloxovanie) jeho vlastnosti ešte vylepšuje a produktom dodáva dizajnérsky dekoratívny vzhľad.

hydro anod 4

Čo je anodická oxidácia (eloxovanie)
Anodická oxidácia (eloxovanie) je jednou z najpoužívanejších technológii povrchovej úpravy hliníkového materiálu. Vytvára nový estetický vzhľad, nečistoty odpudzujúci a oderu odolný povrch, zvyšuje odolnosť voči korózii, vytvára dekoratívny povrch so stálou farbou a leskom a v neposlednom rade umožňuje vytvoriť povrch s elektricky izolačným povlakom.
Technológia anodickej oxidácie zabezpečuje pretvorenie povrchovej vrstvy hliníkového materiálu prostredníctvom elektrochemického procesu na konverzný povlak – oxid hlinitý.

Ako prebieha proces anodickej oxidácie
Anodická oxidácia (eloxovanie) je zložitý elektrochemický proces, ktorý má bežne štyri fázy: chemická a mechanická predúprava, nanesenie oxidovej vrstvy, farbenie a utesnenie.
Predúpravné operácie zlepšujú kvalitu povrchu hliníkového materiálu, odmasťujú ho, chemicky odfrézujú a následne vyčistia. Takto upravený materiál je pripravený na ďalší výrobný proces, ktorým je samotná anodická oxidácia – nanesenie oxidovej vrstvy. Pri tomto procese je hliníkový materiál pripojený k zdroju jednosmerného prúdu a stáva sa anódou (preto anodizácia). Vytvorí sa elektrolytický článok. Ako elektrolyt sa bežne používa kyselina sírová pri presne určených teplotách. Počas elektrolýzy povrch kovu oxiduje. Proces pokračuje, pokiaľ sa nedosiahne želaná hrúbka vrstvy (obvykle 5 – 25 µm). Následne sa anodicky oxidovaný hliníkový materiál vyfarbuje na odtieň požadovaný zákazníkom. Oxidová vrstva obsahuje veľké množstvo pórov. Pre dosiahnutie nepriepustného povrchu je nutné póry utesniť. Utesnenie je vykonávané v deionizovanej vode pri teplote 96 – 98°C, ktorá zmení oxid hlinitý na böhemite, ktorý zväčší objem a tým uzatvorí póry.

hydro anod 3

Hrúbka oxidovej vrstvy
Hrúbka oxidovej vrstvy závisí od účelu a prostredia, v ktorom bude produkt používaný. Bežne používané sú hrúbky vrstvy 25 μm (mikrónov) pre produkty, ktorých povrch je vystavený silným vplyvom korózie alebo treniu. Vrstva 20 μm je vhodná pre produkty používané vo vonkajšom prostredí s normálnym vplyvom, hlavne v stavebnom priemysle. Pri predpoklade silného oderu je odporúčaná minimálna hrúbka oxidovej vrstvy 15 μm, vhodná pre použitie hlavne v interiéroch a vonkajších častiach budov nachádzajúcich sa vo vlhkom prostredí. Pre produkty používané vo vnútorných priestoroch sa odporúča vrstva 10 μm. V prípade, že chceme materiál chrániť pred procesom opracovania, aplikuje sa ochranná oxidová vrstva v hrúbke 3-5 μm.

Farebná škála
Anodicky oxidovaný hliníkový materiál je možné vyfarbiť v rôznych farebných odtieňoch. Prirodzenú farbu hliníka ešte viac zvýrazňuje prírodný elox. K ďalším bežne používaným farebným odtieňom patria odtiene bronzu a zlatý elox. Prírodne anodicky oxidovaný, neutesnený hliník je možné ďalej farbiť organickým alebo neorganickým pigmentom (farbami), vďaka čomu je možné dosiahnuť širokú farebnú škálu.
Všetky eloxované produkty spoločnosti Hydro spĺňajú štandardy QUALANOD. Certifikácia Qualanod definuje komplexné požiadavky na kvalitu a monitoruje jej dodržiavanie. Výsledkom je, že zákazníci dostávajú eloxovaný produkt prvotriednej kvality.

hydro hlinikove profily

Jeden proces, množstvo aplikácií
Eloxovanie významne zlepšuje vlastnosti hliníka, vďaka čomu je tento materiál používaný v mnohých priemyselných odvetviach, či už sa jedná o automobilový priemysel a prostriedky hromadnej dopravy, výrobcov lodí, nábytku, svietidiel alebo bazénových prestrešení. V stavebníctve sa používa lesklý povrch ako dekorácia pre fasády budov alebo v interiérových priečkach. Eloxovaný hliník inšpiruje dizajnérov, architektov a inžinierov pri inováciách a posúvaní hraníc súčasného stavu. Hliník má nekonečné možnosti pri vytváraní fascinujúcich produktov, ktoré menia náš životný štýl tak, aby bol inovatívnejší a udržateľnejší.

O spoločnosti
Hydro je plne integrovaná hlinikárska spoločnosť s 35 000 zamestnancami v 40 krajinách na všetkých kontinentoch, ktorá kombinuje miestne odborné znalosti, celosvetový dosah a bezkonkurenčné schopnosti v oblasti výskumu a vývoja. Okrem výroby primárneho hliníka, valcovaných a lisovaných produktov a recyklácie, spoločnosť Hydro ťaží bauxit, rafinuje oxid hlinitý a vyrába energiu, ako jediná 360° spoločnosť v globálnom hlinikárskom priemysle. Spoločnosť má sídlo v Nórsku.

www.hydro.com

TEXT/FOTO Ľubica Gáfríková