Obrábacie a tvárniace stroje

TrendyVeľtrh EMO v Miláne ukázal, aké budú trendy vo výrobe na najbližšie dva roky. Pre odbornú verejnosť v Českej republike a na Slovensku ich sumarizoval workshop Technologickej platformy strojárskej výrobnej techniky, ktorý zorganizovala Fakulta strojná ČVUT v Prahe, Ústav výrobných strojov a zariadení (RCMT) a Spoločnosť pre obrábacie stroje.

workshopPozývame vás na odborný seminár Trendy v odbore strojárskej techniky a technológie – Reflexia po EMO 2021 a medzinárodných konferenciách v roku 2021, ktorý sa uskutoční ako workshop Technologickej platformy strojárska výrobná technika. Workshop sa uskutoční prezenčne aj online vo štvrtok 3. 2. 2022 od 9:00 v spolupráci ČVUT Praha, Ústavom výrobných strojov a zariadení (RCMT) a Spoločnosti pre obrábacie stroje.

CNCNejen v oblasti financí a práva, ale také v oboru strojírenství koluje celá řada mýtů a nesrovnalostí, které se mohou na stavu techniky negativně podepsat. Společnost PROFIKA za 30 let své existence sesbírala nejčastější omyly, s nimiž se setkává při prodeji a servisování CNC strojů.

YSD LaserONE ekonomický vláknový laserový rezací strojSpoločnosť LVD oslavuje štvrťstoročie pôsobenia na Slovensku, pokračuje v rozširovaní radu produktov a riešení pripravených na Priemysel 4.0 tak, aby lepšie slúžila lokálnemu a celosvetovému trhu so spracovaním plechu.

sstRok 2021 mal byť rokom zotavovania sa z pandémie nového koronavírusu. Takéto očakávania sa niesli skrz celú spoločnosť, ekonomiku a priemysel nevynímajúc. Už teraz však možno konštatovať, že minimálne sektor obrábania tieto predpovede nenaplní.

kops3Príkladom úspechu spoločnosti PROFIKA, s. r. o., ako oficiálneho distribútora výrobcu obrábacích strojov Hyundai na slovenskom a českom trhu, je aj spolupráca s firmou KOPS, spol. s r. o., KRIVÁŇ. Partnerstvo týchto dvoch úspešných spoločností sa začalo zakúpením a inštaláciou prvého CNC vysokovýkonného sústruhu značky Hyundai s označením HIT 18 S CNC. Bolo to v júni 1999.