EK Industry CEDo Českej a Slovenskej republiky každoročne prúdia z krajín mimo Európskej únie odhadom desiatky až stovky strojných zariadení či výrobných liniek. Nie vo všetkých krajinách je však bezpečnosť prioritou, mnoho strojov preto nespĺňa európske bezpečnostné požiadavky. Podľa zákonov tieto strojné zariadenia vôbec nesmú do prevádzky. To si majitelia firiem často neuvedomujú, čím riskujú nielen vysoké pokuty, ale predovšetkým zranenie zamestnancov.

Doplnenie bezpečnostných opatrení a nasledujúca certifikácia môže dokonca prevýšiť samotnú nákupnú cenu takého stroja. Na Slovensku pritom platí prísnejšia legislatíva – spustenie nového stroja musí odobriť notifikovaná osoba.

Príklad z praxe
S podobnou situáciou sa stretla firma, ktorá v Číne na prvý pohľad veľmi výhodne kúpila dva stroje na zváranie častí plastových výrobkov. Na pomoc s ich legálnym uvedením do výroby sa obrátila na spoločnosť, ktorá sa certifikáciou, posudzovaním rizík a zabezpečovaním strojov zaoberá. „Pri prehliadke strojov sme zistili, že väčšina komponentov nemá označenie CE, teda doklad, že výrobky spĺňajú bezpečnostné požiadavky EÚ. Navyše k nim neexistuje žiadna technická dokumentácia, ani návod v slovenskom jazyku a bezpečnostné prvky, ich rozmiestnenie a celková funkcia nezodpovedá požiadavkám noriem. Legálne tento stroj nesmie byť ani zapojený do zásuvky, niežeby sa na ňom mohlo začať vyrábať,“ opisuje príklad z praxe Eduard Pidra z firmy EK-INDUSTRY. Náklady na nápravu podľa odhadov niekoľkonásobne presiahnu nákupnú cenu stroja, takže vlastne nie je vôbec ekonomické ho upravovať a uvádzať do prevádzky.

vizualizacia linky bez zabezpecenia EK yellow
Výrobná linka, ktorá by podľa legislatívy nemala byť prevádzkovaná.

Najviac strojov mieri do automobilového a strojárskeho priemyslu
Podľa skúseností Eduarda Pidry do Českej a Slovenskej republiky najviac mieria stroje pre strojársky a automobilový priemysel. „Najčastejšie ide o jednoúčelové stroje, časti liniek alebo náhrady už používaných strojov. Oficiálna evidencia neexistuje, ale odhadom ide o desiatky až stovky zariadení ročne. Či už ide o kompletnú linku alebo len jednu časť, bezpečnostné smernice spĺňať musia. A zodpovednosť nesie prevádzkovateľ,“ uvádza E. Pidra.

vizualizacia linky zabezpecena EK yellow
Zabezpečená výrobná linka, podľa legislatívy.

Podľa súčasnej legislatívy sa na všetky takéto stroje pozerá ako na nové zariadenia, preto treba zabezpečiť posúdenie rizík, technickú dokumentáciu v českom/slovenskom jazyku a ES vyhlásenie o zhode. V prípade slovenských firiem žiadať notifikovanú osobu o overenie plnenia požiadaviek v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. Samozrejme, musia spĺňať požiadavky európskych, prípadne českých a slovenských harmonizovaných noriem. Častým problémom je chýbajúce označenie komponentov označením CE, bez ktorého sa nedá určiť, kto je výrobca a aké má komponent parametre. Mnohé stroje tiež nespĺňajú správne zapojenie bezpečnostných obvodov a predovšetkým im chýbajú bezpečnostné komponenty. Práve tie sú pritom pre ochranu zamestnancov najdôležitejšie.

* * * * *
Využite konzultácie expertnej firmy a nechajte si vypracovať plán legalizácie strojného zariadenia, výrobnej linky.
* * * * *

Ak sa rozhodnete strojné zariadenia z krajín mimo EÚ kúpiť alebo ho už máte v prevádzke, riešením je oslovenie expertnej firmy, ktorá vypracuje všetky potrebné dokumenty, odstráni nedostatky a pripraví strojné zariadenie tak, aby spĺňalo legislatívne kritériá. Na slovenskom trhu tiež kompletne garantuje prípravu stroja na schválenie notifikovanou osobou. Takou firmou je EK-INDUSTRY a jej slovenská pobočka EK-INDUSTRY SK, ktoré už od roku 2010 pôsobia ako spoľahlivý dodávateľ elektro komponentov a služieb pre bezpečnosť strojov a zariadení. Či už potrebujete pomôcť s posúdením rizík, legislatívou, dodaním produktov či samotnou realizáciou riešení.

stroje zo zemí mimo EU engeneering web

TEXT/FOTO Andrea Pidrová