workshopPozývame vás na odborný seminár Trendy v odbore strojárskej techniky a technológie – Reflexia po EMO 2021 a medzinárodných konferenciách v roku 2021, ktorý sa uskutoční ako workshop Technologickej platformy strojárska výrobná technika. Workshop sa uskutoční prezenčne aj online vo štvrtok 3. 2. 2022 od 9:00 v spolupráci ČVUT Praha, Ústavom výrobných strojov a zariadení (RCMT) a Spoločnosti pre obrábacie stroje.

Viac informácií získate TU.
Účasť na workshope je bezplatná, podmienkou je registrácia na odkaze https://web.rcmt.cvut.cz/rcmt/ do pondelka 31. 1. 2022.

Text Michal Múdrý