sstRok 2021 mal byť rokom zotavovania sa z pandémie nového koronavírusu. Takéto očakávania sa niesli skrz celú spoločnosť, ekonomiku a priemysel nevynímajúc. Už teraz však možno konštatovať, že minimálne sektor obrábania tieto predpovede nenaplní.


Epidémia Covid-19 stále ovplyvňuje takmer všetky spoločenské aktivity. Jej dôsledky na výrobný sektor však už nie sú priame ako tomu bolo v minulom roku, ale nepriame.
Ešte koncom leta aj Svaz strojírenské technologie (SST) očakával, že rok 2021 prinesie jednoznačne lepšie obchodné výsledky. „Ešte pred dvoma-troma mesiacmi sme odhadovali, že nárast v produkcii a exporte bude o niekoľko percent lepší ako vlani,“ priznal počas tlačovej konferencie s odbornými médiami počas MSV v Brne riaditeľ SST Oldřich Paclík. „Každopádne, podľa ekonomických výsledkov, ktoré za ČR máme ku tretiemu kvartálu, tie čísla až také optimistické nebudú a domnievame sa, že môžeme očakávať výsledky zhruba na úrovni roku 2020.“ Netreba pritom zabúdať, že pokles vo výrobe aj exporte medzi rokmi 2019 a 2020 bol v prípade Českej republiky až 35-percentný, celosvetovo na úrovni 20 percent. Medzi zásadné vplyvy, ktoré prispeli k zhoršeniu tohtoročnej prognózy patrí zdražovanie materiálových vstupov, energií a prepravy, problémy s logistikou a nedostatok komponentov.
Tieto predpovede potvrdil aj prezident SST a generálny riaditeľ TOS Varnsdorf Jan Rýdl ml. „Z pozície firmy môžem potvrdiť, že sme v tomto roku očakávali lepšie výsledky ako v roku 2020. Ale problémy predovšetkým v oblasti subdodávateľských reťazcov, plynulosti dodávok, predlžovania dodacích lehôt zapríčiňujú to, že tento rok bude zhruba v rovnakom objeme ako bol rok minulý. Je tu však jeden markantný rozdiel, pozitívny. Zásoba objednávok, ktorou dnes disponujeme, je výrazne lepšieaako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Dnes sa pohybuje v zásobe objednávok na úrovni roku 2018, čo bol veľmi úspešný rok. Z tohto pohľadu je teda situácia lepšia a dáva nám optimizmus a nádej, že budúci rok by mohol byť výrazne lepší ako rok 2021.“
Jan Rýdl navyše očakáva, že k dramatickému nárastu cien všetkých vstupov a energií sa pridá aj tlak na rast miezd.

Celý článok vám prinesieme v decembrovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

Text/Foto Michal Múdrý