kops3Príkladom úspechu spoločnosti PROFIKA, s. r. o., ako oficiálneho distribútora výrobcu obrábacích strojov Hyundai na slovenskom a českom trhu, je aj spolupráca s firmou KOPS, spol. s r. o., KRIVÁŇ. Partnerstvo týchto dvoch úspešných spoločností sa začalo zakúpením a inštaláciou prvého CNC vysokovýkonného sústruhu značky Hyundai s označením HIT 18 S CNC. Bolo to v júni 1999.


Spolupráca s firmou KOPS pokračovala a postupom rokov ostala verná výhradne CNC strojom značky Hyundai, ktoré si dôkladne otestovala po kvalitatívnej stránke ako aj z hľadiska spoľahlivosti. K dnešnému dňu má firma vo svojej prevádzke na Kriváni deväť kusov CNC sústruhov rôznych typov a štyri kusy CNC obrábacích centier rôznych typov (3 – 4 osových).

profika
PROFIKA, s. r. o. – org. zložka Slovensko – Kriváň: Budova administratívy, predaja a servisu CNC strojov

Stroje Hyundai pracujú spoľahlivo a bez vážnejších porúch v dvojzmennej výrobe, pričom v exponovaných obdobiach prechádzajú vo firme KOPS aj na trojzmennú prevádzku. K tomu prispieva aj kvalitný servis, ktorý výrobnej firme poskytuje česká firma PROFIKA, s. r. o., prostredníctvom svojej slovenskej organizačnej zložky PROFIKA, s. r. o., organizačná zložka Kriváň. Novo otvorená prevádzka v krásnej obci Kriváň obsluhuje servisom a náhradnými dielcami nielen neďaleký KOPS, ale aj ostatných zákazníkov a používateľov strojov Hyundai a Hanwha z celého Slovenska.
Vybudovaním nového centra v slovenskom Kriváni vytvára firma PROFIKA istotu pre všetkých zákazníkov, ktorí vlastnia a používajú stroje značky Hyundai a Hanwha. Súčasne umožňuje urýchlené nasadenie servisu a zníženie reakčného času od nahlásenia poruchy po začiatok opravy, čo vedie k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov a dôveryhodnosti firmy PROFIKA, s. r. o., na Slovensku.

kops1
Komplexný pohľad na halu so strojmi Hyundai vo firme KOPS spol. s r. o.

Pohľad zákazníka
„Desiatky rokov používame v našej výrobe výhradne CNC stroje značky Hyundai. O opakovanom nákupe jednotlivých CNC strojov sme so spoločníkmi vždy dlho premýšľali a zakaždým sme sa rozhodovali z viacerých výrobcov. Nakoniec sme dali vždy prednosť CNC strojom Hyundai pre ich výraznú tuhosť a teraz, keď sa v rýchlosti zamyslím, tak aj neuveriteľnú životnosť. CNC sústruh Hyundai Hit 18 S pre našu spoločnosť pracuje (stále vo vysokom stupni presnosti) neuveriteľných 22 rokov. Aktuálne nás potešilo, že si česká firma PROFIKA, s. r. o., vybrala a postavila svoje sídlo – zastúpenie pre Slovenskú republiku, vedľa našej výrobnej haly v obci Kriváň. Vďaka tomu si prípadný servis našich strojov, keď to preženiem, môžeme objednať cez plot.“
Ing. Jozef Kurek – konateľ spoločnosti KOPS, spol. s r. o.

kops2
Pohľad na spoločnosť KOPS spol. s r. o. – Kriváň

Firma KOPS, spol. s. r. o., Kriváň dlhodobo patrí k najlepším a najstabilnejším stredne veľkým firmám vo svojom segmente na Slovensku.

text/foto Igor Daniš