Náradie a nástroje

titVydavateľstvo Media/ST, vydavateľ mesačníka Strojárstvo/Strojírenství prichádza s ďalším, v poradí siedmym dielom monotematickej publikácie TOP TRENDY v obrábaní.

Samostatne predajná publikácia TOP TRENDY v obrábaní nadväzuje na doterajšie úspešné vydania podobného zamerania. Záujem o publikácie tohto druhu v odbornej verejnosti pretrváva dodnes. Z prieskumu trhu, rozhovorov so strojárskymi manažérmi a s ďalšou odbornou verejnosťou môžeme záväzne konštatovať, že publikácie zamerané na sumarizáciu určitej strojárskej brandže sú vyhľadávanou pomôckou nielen pre výrobných manažérov, ale aj vynikajúcou štúdijnou pomôckou pre študentov stredných a vysokých škôl.

TOP TRENDY v obrábaní – s poradovým číslom VII sa sústreďuje na súhrnné prezentovanie aktuálnej ponuky náradia a nástrojov pre všetky technológie trieskového obrábania.

4778-HQ_IMG_R217.94-08_Range_Incl_Helical

Spoločnosť Seco prednedávnom obohatila svoj rad rohových fréz T4-08 o nový nástroj so zubmi v skrutkovici, so štyrmi reznými hranami a inovačným dizajnom tangenciálnej frézy. Nástroj T4-08 so zubmi v skrutkovici, ktorý predstavuje ideálne riešenie na drážkovanie a tvarové/rohové frézovanie, je mimoriadne vhodný na obrábanie náročných materiálov, akými sú napríklad liatina, oceľ, nehrdzavejúca oceľ a rôzne typy zliatin.

Rovnako ako aj ďalšie produkty tohto radu, pevné a spoľahlivé sedlá frézy T4-08 so zubmi v skrutkovici spolu s reznými doštičkami s viacerými reznými hranami prinášajú optimálnu stabilitu frézovania a umožňujú vytvárať presné pravouhlé steny.

prametV práve končiacom týždni sa v spoločnosti Pramet Tools, s. r. o., v Šumperku konali tradičné Dni obrábania.)

V priestoroch firmy mali stovky odborných návštevníkov možnosť vidieť najnovšie aplikácie náradia pre  trieskové obrábania technológiou frézovania a sústruženia. Absolútnou novinkou je spojenie firmy Pramet s anglickou spoločnosťou Dormer, ktorá je špecialistom v oblasti vŕtania.

iscar2Aktuálne novinky v oblasti obrábacieho náradia značky ISCAR sú v týchto dňoch prezentované v materskom sídle spoločnosti v Izraeli aj za účasti časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

obr1Koncom minulého roku sa Sandvik Coromant Rakúsko vrátane školiaceho strediska presťahoval do nových priestorov. Viedeňské školiace stredisko slúži aj pre školenia českých a slovenských zákazníkov tohto globálneho hráča v oblasti obrábania kovov.