Náradie a nástroje

titStrojové dielne sa snažia vyrábať určitý počet dielov určitej kvality, za určitý čas, pri určitých nákladoch. Dôsledné dosahovanie týchto cieľov vyžaduje kontrolu množstva faktorov, vrátane rezných parametrov, nákladov na nástroje a času výmeny nástrojov, využitia obrábacích strojov, výdavkov na manipuláciu s obrobkami a nákladov na materiál a prácu.

obr300Valčekovanie je technológia finišovania povrchu, pri ktorej sú vytvrdzované a vysokoleštené oceľové valčeky pritláčané na mäkší povrch obrobku. Keď tlak generovaný valčekmi presiahne prípustný bod ohybu povrchu obrobku, povrchová vrstva je plasticky deformovaná tvárnením povrchu za studena.

iscarŠéf firmy ISCAR a prezident IMC Group, Jacob Harpaz, v rámci celosvetového turné navštívil 28. 11. 2018 Prahu s cieľom predstaviť a prezentovať posledný vývojový rad rezných nástrojov spoločnosti ISCAR – sériu nástrojov LOGIQ.

nomČlánok sa zaoberá optimalizáciu geometrie ultrazvukového rezného nástroja. V konečno-prvkovom programe (MKP) ANSYS bol vytvorený parametrizovateľný model ultrazvukového rezacieho noža. Modálnou analýzou boli vypočítané vlastné frekvencie a tvary kmitania.

pznK 1.9.2018 se společnost Pramet Tools, s.r.o. přejmenuje na Dormer Pramet s.r.o. Změna jména souvisí s transformačním programem, který začal v roce 2014, kdy Pramet Tools, včetně svých zahraničních poboček, vytvořil uskupení Dormer Pramet. V rámci toho došlo k úzké integraci se společností Dormer Tools.

wnt1Přejmenování naší společnosti z WNT Česká republika, s. r. o., na společnost CERATIZIT Česká republika, s. r. o., které již bylo oznámeno během měsíce srpna, je nyní oficiálně dokončeno a legálně provedeno se zápisem do obchodního rejstříku.