obr1Spoločnosť HERMAN je slovenská firma, ktorá sa začala v roku 1992 zaoberať predajom náradia a nástrojov pre stavebné a strojárske firmy. Abrazívne, rezné a brúsne nástroje tvorili nosnú časť predaja – a preto sme začali uvažovať o vlastnej výrobe. V októbri 2015 sa táto predstava stala realitou.


Vlastná výroba nám umožnila dať prácu niekoľkým desiatkam ľudí z nášho regiónu a naša momentálna výrobná kapacita je takmer šesť miliónov kusov abrazívnych nástrojov ročne.
V novembri 2017 sme sa stali členom organizácie FEPA, ktorá združuje európskych výrobcov abrazívnych materiálov a nástrojov. Toto členstvo nám umožňuje zúčastňovať sa medzinárodných konferencií a mítingov spolu s ďalšími poprednými výrobcami a otvára nám tak širšie možnosti nášho vývoja.
Koncom roka 2018 prešla firma kompletným auditom – výroba, predaj a služby a bola certifikovaná švajčiarskym certifikačným orgánom Swiss Safety Center. Audit potvrdil, že náš systém spĺňa požiadavky na riadenie kvality podľa normy ISO9001:2015.
Vzhľadom na to, že našou dôležitou konkurenčnou výhodou je flexibilita, vieme vyrobiť akýkoľvek rezný alebo brúsny abrazívny nástroj, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.
Okrem vlastnej produkcie vyrábame abrazívne nástroje vo veľkých sériách pre odberateľov v zahraničí pod ich vlastným označením.

* * * * *
Produkcia firmy je určená najmä pre strojárske a kovospracujúce firmy. Vyrobíme rezný alebo brúsny abrazívny nástroj podľa vašich požiadaviek.
* * * * *

Veľkú pozornosť venujeme najmä výstupnej kontrole a bezpečnosti našich produktov. Je pre nás kľúčové, aby sa zákazník mohol spoľahnúť na to, že náš produkt bude mať vždy konštantnú kvalitu. Kvôli tomu disponujeme skúšobnými zariadeniami a každú výrobnú sériu podrobujeme dôkladnému testovaniu. Náš systém spätnej identifikácie umožňuje v prípade reklamácie zistiť všetky podrobnosti o zložení výrobku a detailoch výrobného procesu. Pomáha nám v neustálom vylepšovaní výrobných postupov a eliminovaní nežiaducich výkyvov v kvalite.
V spolupráci s výrobcami vstupných surovín neustále sledujeme vývojové trendy a hľadáme nové možnosti aplikácie revolučných materiálov. Pri vstupných surovinách pravidelne analyzujeme ich fyzikálne a chemické vlastnosti a skladujeme ich v priestoroch s kontrolovanými klimatickými podmienkami.

obr2

Monitorujeme požiadavky zákazníkov
Okrem toho starostlivo monitorujeme i požiadavky zákazníkov a snažíme sa pre nich vyrobiť produkt, ktorý v čo najvyššej miere zodpovedá ich kvalitatívnym očakávaniam.
Trendom v sledovanom trhovom segmente pri delení kovových materiálov je používanie tenkých abrazívnych kotúčov. Ich výhodou je presný a efektívny rez s minimálnymi stratami opracovávaného materiálu.
Pri brúsení kovov sme zaznamenali prechod zákazníkov od používania klasických abrazívnych kotúčov na lamelové. Preto sme v priebehu toho roku doplnili náš segment abrazívnych nástrojov o ďalší vlastný produkt – lamelový kotúč. Progres v používaní kotúčov prináša nielen energetické úspory, ale aj podstatne väčší komfort samotnej obsluhe náradia. Technologicky sme schopní vyrobiť na základe požiadaviek zákazníka produkt, ktorý bude vyhovovať jeho špecifickým požiadavkám.
S našou ucelenou produktovou štruktúrou sa budeme prezentovať na MSV v Brne. Radi vás privítame v našom stánku na voľnej ploche pri pavilóne G stánok 007, kde sa budete môcť presvedčiť o kvalite našich výrobkov. Na testovacom zariadení budete môcť porovnať naše a vami používané kotúče.

TEXT: Milan Vrbjar FOTO: archív Herman Slovakia Distribution, s. r. o.