obr1mJiž více než 5 let dodává firma NÁSTROJE CZ, s. r. o., svým zákazníkům vrtáky s revoluční geometrií CZ002 a CZ004 určené pro náročné aplikace ve strojírenském průmyslu. Zákazníci však potřebují i vrtáky určené pro méně náročné aplikace. Jedná se o vrtáky vyráběné dle ČSN 22 1121, které jsou historicky v Čechách a na Slovensku známé pod označením „černé“ nebo tvářené vrtáky.

 

Tyto vrtáky jsou vyráběné metodou tváření za tepla, kde polotovar vrtáku – tyčinka z rychlořezné oceli příslušné délky se po zahřátí na požadovanou teplotu tvařitelnosti vsune mezi dva segmenty pohybující se proti sobě. Tím dojde k vytváření drážek vrtáku při současném prodloužení jeho délky. Následně se po zušlechtění brousí vlastní průměr vrtáku a špice. Nevýhodou je nižší přesnost, vyplývající z technologie výroby. Výhodou však je vyšší houževnatost a nižší cena.

S ohledem na skutečnost, že je o tyto vrtáky mezi zákazníky stále velký zájem, rozšířila firma NÁSTROJE CZ, s. r. o., svoji nabídku i o tento typ vrtáků pod označením 1121RNHSS. A jak je již u této firmy zvykem, vrtáky před uvedením na trh prošly řadou testů jak vnitrofiremních, tak zejména i na Vysokém učení technickém v Brně, konkrétně v Ústavu strojírenské technologie, na Fakultě strojírenské technologie.

 

Přehled testovaných vrtáků

Testované typy vrtáků byly podrobeny krátkodobé řezné zkoušce a dosáhnuté výsledky lze porovnat s referenčním řezným nástrojem s označením L. Řezná zkouška spočívala v záznamu posuvné síly a řezného momentu při vrtání prvního a následně každého dalšího desátého otvoru z celkových 62 otvorů každým z testovaných nástrojů. Řezné podmínky byly během celé zkoušky konstantní.

 

Podmínky řezné zkoušky

Vrtáky: D = 10,00 mm

Materiál obrobku: Ocel 12 050.3, pevnost Rm = 568 MPa

Hloubka vrtání: D = 18 mm

Řezná rychlost: Vc = 40 m.min-1

Otáčky: N = 1 273 min-1

Posuvová rychlost: vf = 127 mm.min-1

Posuv na otáčku: Fot = 0,1 mm

Obráběcí stroj: Konzolová vertikální frézka FV 25 CNC A

Řídící systém: Heidenhain ITNC530

 

S VÚT Brno firma spolupracuje již od roku 2007.

tab3mPorovnávány byly vrtáky 1121RNHSS s vrtáky vyráběnými dle tuzemské ČSN 22 1121 od dalšího předního českého výrobce. Cílem zkoušek bylo porovnání řezných vlastností vrtáků pomocí krátkodobých testů jejich silového zatížení, vyjádřených pomocí posuvné síly a řezného momentu. Přehled zkoušených vzorků a podmínky řezných zkoušek jsou uvedeny v tabulkách. Na měření posuvné síly a řezného momentu byl použit piezoelektrický křemíkový dynamometr Kistler 9257B, vybavený nábojovými zesilovači Kistler 9011A, plně řízenými počítačem.

 

Způsob upnutí nástroje: vrtačkové sklíčidlo JIS B 6339 (MAS BT)

Způsob upnutí obrobku: Strojní svěrák ČSN 24 3135

Rozměry polotovaru: 300 x 80 x 38 mm

Chlazení: Emulze 5 % Fuchs Ecocool 68 CF-2, průtok 8 l.min-1

Rozteč vrtaných otvorů: 11,00 mm

tab1m
tab2m

Výsledky

Analýzou silového zatížení bylo zjištěno, že průměrné hodnoty posuvné síly a hodnoty řezného momentu (viz. grafy) při vrtání všech otvorů byly pro oba dva vrtáky s označením L a M, tedy vrták ČSN 22 1121 a 1121RN HSS, srovnatelné.

Na základě uvedených výsledků je možné konstatovat, že vrtáky 1121RN HSS představují plnohodnotnou náhradu vrtáků ČSN 22 1121. S ohledem na skutečnost, že se na trhu objevuje velké množství těchto vrtáků různé kvality a provenience, jsou vrtáky 1121RNHSS dodávané firmou NÁSTROJE CZ, s. r. o., snadno identifikovatelné podle značení laserem.

obr2m

TEXT /FOTO: Nástroje CZ, s. r. o.