obr300Valčekovanie je technológia finišovania povrchu, pri ktorej sú vytvrdzované a vysokoleštené oceľové valčeky pritláčané na mäkší povrch obrobku. Keď tlak generovaný valčekmi presiahne prípustný bod ohybu povrchu obrobku, povrchová vrstva je plasticky deformovaná tvárnením povrchu za studena.


Výsledkom je zrkadlový a vytvrdený povrch so záťažovými charakteristikami, ktoré sú lepšie ako pri brúsnych metódach úberu kovu.

Kvalita povrchu

obr1

Nástroje Cogsdill Roll-a-Finish
obr2• aplikovateľné pre širokú škálu konfigurácií obrobkov
• vnútorné priemery (diery), vonkajšie priemery (hriadele)
• priebežné alebo slepé diery
• rovné povrchy, kužele, guľové povrchy a kontúry, drážky (rádius lopatky)
• pre vnútorné priemery od ø 4 mm do ø 178 mm
• pre vonkajšie priemery od ø 1 mm do ø 65 mm
• jednoducho prestaviteľné v typickom rozsahu ø 1 mm
• špeciálne riešenia sú k dispozícii aj pre väčšie a menšie priemery a prakticky pre akékoľvek konfigurácie

 

Diamantové valčekovacie nástroje
obr3Presný nástroj pre mikrofinišovanie hriadeľov alebo povrchoch akýchkoľvek vonkajších priemerov alebo veľkých vnútorných priemerov:
• štyri varianty umožňujú použitie na väčšine sústruhov, manuálnych alebo CNC
• vymeniteľný, leštený diamant
• nastaviteľné pre optimálny valčekovací tlak

 

 

 

 

 

Univerzálne valčekovacie nástroje
obr4Univerzálne valčekovacie nástroje Cogsdill sú vhodné pre valčekovanie hriadeľov, povrchov, kužeľov, kontúr a relatívne veľkých vnútorných priemerov (väčších ako 69 mm).

 

 

 

 

 

Diamond Burnish Face Mill (DBFM)
obr5Novým prírastkom do zostavy Cogsdill valčekovacích nástrojov je nástroj Diamond Burnish Face Mill (DBFM) určený na hladenie plochých povrchov.
S využitím preverenej geometrie diamantovej špičky, naša prémiová rada valčekovacích nástrojov môže dosiahnuť veľmi nízku drsnosť povrchu Ra. V jednej operácii dochádza k plastickému tvárneniu povrchu za studena. Výsledný povrch nie je dosiahnuteľný žiadnym trieskovým obrábaním.
Jednoduché a efektívne nástroje Cogsdill DBFM sú navrhnuté tak, aby produkovali zrkadlové povrchy na akejkoľvek ploche, od uhlíkových ocelí, nástrojových ocelí, liatiny, zliatiny a väčšiny železných a neželezných kovov.
Nastavenie a prevádzka sú pomerne jednoduché a nevyžadujú si žiadne špeciálne zručnosti obsluhy.
Všetky nástroje sú dodávané vo verzii s vnútorným chladením. Pri výbere chladiacej emulzie resp. oleja nie sú špeciálne požiadavky.

TEXT/FOTO: IMEXIM