iscarŠéf firmy ISCAR a prezident IMC Group, Jacob Harpaz, v rámci celosvetového turné navštívil 28. 11. 2018 Prahu s cieľom predstaviť a prezentovať posledný vývojový rad rezných nástrojov spoločnosti ISCAR – sériu nástrojov LOGIQ.


Viac ako 500 odborníkov v odbore trieskového obrábania – obchodníci a používatelia z Česka, Slovenska a Maďarska sa v osemhodinovom maratóne zoznámilo s tým, čo Iscar v ďalšom období prinesie na trh. Celé podujatie sa nieslo, samozrejme, v duchu konceptu Industry 4.0, resp. predstavované produkty a služby už reflektujú najnovšie inovatívne prvky a trendy v odbore obrábania – samotný Iscar je nositeľom a tvorcom inovatívnych riešení a lídrom v brandži.

Celý príspevok si môžete prečítať v decembrovom vydaní Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT/FOTO Ján Minár