HQ IMG Jetstream Tooling Thread Turning 300Spoločnosť Seco Tools predstavila technológiu Jetstream Tooling zabezpečujúcu prívod chladiacej kvapaliny pre držiaky stopiek na rezanie závitov. Nový rad zahŕňa držiaky štvorhranných stopiek na externé aplikácie, tyče na vyvŕtavanie na interné aplikácie a hlavy GL na použitie s tyčami Steadyline.


Držiaky na rezanie závitov Jetstream Tooling sa vyznačujú sústredeným prúdom chladiacej kvapaliny pod vysokým tlakom – až do 150 bar/2 175 psi, prípadne s pripojením hadíc na prívod chladiacej kvapaliny pod tlakom až do 275 bar/3 988 psi – v optimálnej polohe v blízkosti reznej hrany, čo umožňuje odvádzanie alebo usmernenie triesok preč z rezu. K dispozícii sú držiaky rôznych typov na 22 externých, 28 interných a 14 hláv GL so sedlami na rezné doštičky vo veľkostiach 16, 22 a 27.
V prípade dielov vyrobených z titánu alebo podobných materiálov dokáže technológia Jetstream Tooling lámať pevné triesky z rezania závitov a zvýšiť tak životnosť nástrojov. Pri rezaní závitov do ocele a nehrdzavejúcej ocele predstavuje zlepšené odvádzanie triesok pomocou nových nástrojov na rezanie závitov možnosť dosahovať o 30 % až 60 % vyššie rezné rýchlosti bez zníženia kvality povrchu závitov.
Držiaky štvorhranných stopiek sú vybavené funkciami JETI a DuoJet. Funkcia JETI zaisťuje prúdenie chladiacej kvapaliny držiakmi bez použitia hadíc a funkcia DuoJet umožňuje použiť jednu alebo viacero prídavných trysiek na striekanie chladiacej kvapaliny z ďalšieho smeru. Začlenenie týchto funkcií prináša optimalizované odvádzanie tepla, účinné odstraňovanie triesok, dlhšiu a predvídateľnejšiu životnosť nástrojov a zlepšenú kvalitu povrchu pri rezaní závitov.
Používanie funkcie JETI s držiakmi štvorhranných stopiek si vyžaduje použitie adaptérov s čelným a hviezdicovým uchopením na karusely Seco-Capto C5, C6 a C8 a adaptérov s hviezdicovým uchopením na rozhrania vretena viacúčelových strojov HSK-T 63. Adaptéry umožňujú uchopenie štvorhranných stopiek s rozmerom 20 mm a 25 mm.
So žiadosťou o ďalšie informácie o držiakoch a adaptéroch na rezanie závitov s technológiou Jetstream Tooling sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Seco alebo navštívte stránku venovanú produktom s technológiou Jetstream Tooling.

TEXT/FOTO MEPAX