wnt pilana knives 1Společnost WNT Česká republika, s otevřením nového centra ve Velkém Meziříčí, zahájila od roku 2016 program odborných seminářů na téma třískového obrábění pro své zákazníky. V nabídce jsou téměř všechna témata, která jsou spojena s technologií třískového obrábění. Semináře nabízí nejen teoretické a praktické nahlédnutí do základů obrábění, ale i do nových způsobů obrábění pro zvyšování konkurenceschopnosti firem.

Semináře se staly velmi oblíbenými mezi zákazníky společnosti a dobrou známkou je plná účast a rychlé obsazení termínů po jejich uveřejnění. Na základě kladné odezvy bude firma WNT pokračovat s tímto projektem i příští rok.

wnt pilana knives 2
Odborný komentář a diskuze jsou pevnými základy každého technického školení


Kromě těchto seminářů WNT nabízí i profesní školení různé úrovně na vyžádané téma zákazníkem. Obsahem školení jsou teoretické základy na zvolené téma podložené praktickými ukázkami na CNC strojích. Posledním velkým projektem bylo rozsáhlé školení pro výrobní skupinu Pilana Knives, a. s., která se může pochlubit svojí dlouhou historií a zejména dynamickým rozvojem a silnou pozicí na trhu v oblasti nástrojů zaměřených zejména pro dřevozpracující průmysl. Školení probíhající v pěti setkáních pro pět skupin zaměstnanců firmy bylo cílené na prohloubení znalostí o třískovém obrábění a jeho optimalizacích pro jednotlivá zvolená témata. Kromě standardních postupů byly představeny i současné trendy v tomto oboru. Školení bylo oboustranně úspěšné a zaměstnanci firmy Pilana si odnesli potřebné informace pro zlepšení efektivity v jejich praxi a ve svých výrobních procesech.

wnt pilana knives 3
Během školení si přítomní mohli i sami zvolit řezné parametry a ověřit výsledek

 

TEXT/FOTO Jan Gryč