01Spoločnosť Dormer Pramet rozširuje svoj výrobný závod v Šumperku v Českej republike o novú budovu s rozlohou 4 500 m2, ktorej dokončenie je naplánované na rok 2024.

Globálny výrobca rezných nástrojov oznámil výstavbu novej haly v roku 2022 a začal s prípravou stavebných pozemkov pred ďalšou fázou rozvoja.
Prezident spoločnosti Sandvik Stefan Widing spolu s prezidentkou spoločnosti Sandvik Machining Solutions Nadine Crauwels a prezidentom spoločnosti Dormer Pramet Eduardom Martinom navštívili lokalitu a položili základný kameň v novembri 2022.
V súčasnosti sa začali stavebné práce na novej hale. Výrazne sa tým zvýši výroba vymeniteľných rezných nástrojov spoločnosti Dormer Pramet, pričom prvé doštičky budú z novej haly dodané do konca roka 2024.
Boli zverejnené najnovšie vizualizácie novej haly, ktorá susedí s existujúcou výrobnou halou spoločnosti. Po vybudovaní sa stane sídlom spoločnosti pre oddelenia lisovania a spekania. Ich premiestnením do novej haly sa uvoľní priestor v súčasných priestoroch.

05Vďaka kombinácii nových technológií a dodatočných investícií do strojov v existujúcich halách povedie rozšírenie k zvýšeniu výrobnej kapacity doštičiek o viac ako 50 %.
To podporí plánovaný rast predaja spoločnosti Dormer Pramet v nasledujúcich rokoch a pomôže zákazníkom na celom svete získať prístup k širokému sortimentu vymeniteľných rezných nástrojov pre rôzne priemyselné odvetvia.

Text/Foto MEPAX