Leštenie nonwovenomTam, kde sa končia možnosti iných brúsnych nástrojov, začínajú netkané abrazíva. Sú výbornou voľbou na perfektnú finalizáciu výrobkov a majú nesmierny rozsah použitia. To bol dôvod, prečo sa spoločnosť Herman Slovakia Production s. r. o. tento rok rozhodla zaradiť tento produkt do výrobného programu.

Čo sú netkané abrazíva
Keď hovoríme o nonwoven brúsnych nástrojoch, o brúsnych rúnových nástrojoch, o brúsnom rúne, netkaných abrazívach alebo o netkaných abrazívnych nástrojoch, hovoríme o tom istom – o netkaných abrazívach.
Základom je „pavučina“ z nylonových vlákien, ktorá pri stlačení pripomína špongiu. Vlákna sú zvyčajne nylonové, nie sú utkané (odtiaľ názov nonwoven – netkané), ale navzájom spojené syntetickými živicami a impregnované brúsnym zrnom. Typ brusiva môže byť rôzny, najčastejšie sa používa oxid hlinitý-korund. Takto vzniká trojrozmerný brúsny materiál, ktorý má dôležité vlastnosti: je poddajný, prispôsobí sa obrobku a má dlhú životnosť.

Princíp brúsenia
Trojrozmerná sieť vlákien sa správa ako špongia – po zatlačení prstom a nasledujúcom uvoľnení sa vracia do pôvodného tvaru. Práve toto umožňuje, aby sa brusivo lepšie prispôsobilo povrchu a to bez toho, aby spôsobilo chyby pri brúsení. Aj pre tieto vlastnosti sú netkané abrazíva vynikajúcou voľbou na čistenie a prípravu povrchu, ako aj na dokončovacie operácie, ako je odihlovanie, leštenie a dekoratívne finálne práce.

makrofotografia nonwoven
Makrofotografia nonwoven

Hoci sú netkané abrazívne nástroje mimoriadne všestranné, nie sú optimálnou voľbou na odstraňovanie hrubých povrchových nerovností. Sú účinné na nehrdzavejúcu oceľ, štandardnú a legovanú oceľ, neželezné materiály a ich zliatiny, výborné sú na hliník, titán, sklené vlákna, plasty a dokonca aj na drevo.

Brúsne kotúče s lamelami z netkaných abrazív
Jedným z najužitočnejších nástrojov na brúsenie je populárny lamelový brúsny kotúč. Brúsne pásy, z ktorých sa lamelové brúsne kotúče vyrábajú, majú brúsnu plochu z korundových, zirkónkorundových alebo keramických zŕn rôznej zrnitosti, najčastejšie v rozsahu od P40 (drsný) po P120 (jemný).

brúsne nonwoven materiály
Brúsne nonwoven materiály

Namiesto takýchto brúsnych pásov sú použité pásy z netkaných abrazív. Odlišné sú v tom, že na prvý pohľad sú podstatne hrubšie a je ich oveľa menej.

Ako používať lamelové kotúče s lamelami z netkaných abrazív
Na dosiahnutie žiadaného výsledku povrchovej úpravy obrobku máme v rukách tri premenné:
- Výber varianty nástroja: s hrubým, stredne hrubým alebo jemným brúsnym zrnom;
- Zmena rýchlosti otáčok nástroja;
- Zmena prítlačnej sily pri obrábaní.

Varianty nástroja
Najviac používaný rozsah umožňuje voľbu medzi hrubým, stredne hrubým a jemným vyhotovením brúsneho rúna. Pravda, jednotliví dodávatelia môžu mať širšiu škálu – extra hrubé alebo extra jemné, dokonca aj „mikro“ jemné. Avšak vzhľadom na ďalšie dve premenné, ktoré máme k dispozícii (tlak a rýchlosť), vystačíme s tromi základnými. Tie ľahko rozpoznáme podľa farby: hrubý je hnedý (červenohnedý), stredne hrubý červený (vínovo červený) a jemný modrý (modrozelený).
V tejto súvislosti treba povedať, že keď pri štandardných lamelových kotúčoch považujeme zrnitosti P60 až P80 za stredné, pri rúnových sú takéto zrnitosti považované za hrubé.

Otáčky nástroja
Otáčky určujú pracovnú rýchlosť nástroja pri obrábaní. Lamelové kotúče s lamelami z netkaných abrazív najpoužívanejšieho priemeru 125 mm sú najúčinnejšie v rozmedzí otáčok od 3 000 do 9 000 ot./min. Opäť je voľba otáčok závislá od materiálu obrobku a požadovanej povrchovej úpravy. Nižšie prevádzkové rýchlosti sú vhodné na čistenie, vyššie sú lepšie na leštenie. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné používať pri práci uhlovú brúsku s nastaviteľnými otáčkami – môžeme ľahko zvoliť rýchlosti vhodné na čistenie alebo leštenie.

Prítlačná sila
Trojrozmerná štruktúra netkaných abrazívnych nástrojov nepotrebuje silný prítlak. Odporúčame prítlak v rozmedzí od 1,5 do 3 kg. Vyšší prítlak neurýchli prácu, spôsobí iba predčasné opotrebenie nástroja. Na odstraňovanie otrepov a leštenie tvrdých materiálov používame väčšie tlaky, na dekoratívne dokončovacie práce pritláčame uhlovú brúsku iba zľahka.

Záver
Nástroje z brúsneho rúna sú veľmi dobrým doplnkom pre každého, kto používa stmelené (bonded) abrazívne nástroje a nástroje s brusivom na podložke (coated). Abrazívne zrno je rovnomerne rozptýlené v celej nylonovej tkanine, čo zabezpečuje nepretržitý „prísun“ nového zrna, nahrádzajúceho opotrebované zrno. Pri správne zvolených otáčkach a prítlaku umožňujú dosiahnuť konzistentnú, rovnomernú povrchovú úpravu s minimálnym zafarbením obrobku.

Herman Slovakia Production s. r. o.
Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca, Slovensko
www.herman.sk

text/foto Herman Nagypál