obr1Na zabezpečenie čo najvyššej kvality akýchkoľvek výrobkov je nutná ich kontrola ešte pred tým, než sa dostanú k cieľovým zákazníkom. Tá zaručuje, že prípadné chybné produkty sa zachytia pred uvedením do obehu a nebudú robiť zlú reklamu ich výrobcom. Niekedy však len vizuálna kontrola nestačí, a to aj v oblasti strojárenského priemyslu. Rozličné súčiastky musia spĺňať presné veľkostné parametre, ktoré sa nedajú skontrolovať len tak voľným okom. Ako teda prebieha overenie akosti strojárenských výrobkov?

Kalibrácia zaručuje vysokú presnosť a rýchlosť
Na zisťovanie presnosti rozmerov súčiastok sa nepoužíva metóda presného merania, ale kalibrácia, teda porovnávanie rozmerov výrobkov s kalibrom. Jeho veľkosť je totožná s veľkosťou konkrétnej súčiastky podľa jej návrhu, a preto umožňuje naozaj presnú kontrolu kvality. Tá je navyše aj veľmi rýchla vďaka konštrukcii samotných kalibrov, ktoré sa buď vsúvajú do závitov alebo sa prirovnávajú k súčiastkam z ich vonkajšej strany.

Aký je princíp kontroly s použitím kalibrov?
Takmer všetky závitové kalibre sa skladajú z dvoch častí, ktoré sa nachádzajú priamo na jednom kalibri. Tou prvou je tzv. dobrá strana, ktorá korešponduje s predpísanými rozmermi konkrétneho strojárenského výrobku. Druhou je tzv. nepodarková strana a tá je naopak väčšia než závit súčiastky. Kontrola veľkosti potom prebieha tak, že zatiaľ čo dobrá strana musí do závitu presne vojsť, nepodarková sa doň nesmie zasunúť. Tento jednoduchý princíp je hlavným predpokladom na naozaj rýchlu prácu, a preto skúseným pracovníkom na oddelení kontroly trvá hodnotenie akosti súčiastok s použitím kalibrov len niekoľko sekúnd.

Každý závitový kaliber musí byť maximálne presný
Aj samotné závitové kalibre musia mať garantované presné rozmery, a preto aj oni podliehajú kalibrácii. Výrobcovia kalibrov ponúkajú tieto meradlá v štandardizovaných rozmeroch alebo priamo vyrobené na mieru podľa výkresu súčiastky. V druhom prípade je na žiadosť klienta prevádzaná špeciálna kalibrácia v atestovanom laboratóriu, po ktorej získa kaliber svoj certifikát.

Závitové kalibre sú dostupné vo viacerých formách. Základným typom sú valčekové kalibre určené na kontrolu závitov, strmeňové kalibre na overenie presnej veľkosti vonkajších rozmerov, ďalej nastavovacie krúžky či kombinácie nastavovacích krúžkov so závitovými kalibrami. Voľbu typu kalibra je vždy nutné prispôsobiť charakteru konkrétnej súčiastky.

TEXT/FOTO redakcia