titNemecká spoločnosť WNT pred desiatimi rokmi prijala rozhodnutie rozšíriť svoje obchodné podnikanie a otvoriť pobočku aj v Česku so záberom i na Slovensko. Dnes môže hovoriť o dobrom rozhodnutí.


Napriek tomu, že trh so špičkovým náradím na trieskové obrábanie bol v našich končinách už stabilizovaný, podaril sa im husársky kúsok. Za pár rokov sa presadili a dnes sa pohybujú v pomyselnej TOP päťke najúspešnejších predajcov. Veľa sa o tom nehovorí, ale výraznú zásluhu na tom má tím mladých ľudí na čele s konateľom spoločnosti Antonínom Holubom, jej obchodným riaditeľom Janom Úlovecom, technickým manažérom Janom Gryčom a ostatnými členmi firmy so sídlom vo Velkém Meziříčí.

OSLAVÁM PREDCHÁDZA ODBORNÝ PROGRAM
Areál Technického centra firmy WNT sa v ostatných týždňoch zmenil na miesto, kam priebežne prichádzajú desiatky obchodných partnerov, aby spoločne so špecialistami – odborníkmi firmy absolvovali odborný program, ktorý spočíva zo zoznámenia sa s novinkami predajného portfólia v oblasti hlavných technológií obrábania – sústruženia, vŕtania, fré-zovania, rezania závitov a podobne.
Spomínané Technické centrum WNT je dnes vybavené nielen prehľadný¬mi ukážkami rezných nástrojov, upínačova zverákov, ale účastníci odborných podujatí majú možnosť aj priamo na obrábacích strojoch overiť si možnosti a prednosti nástrojov WNT v praxi. K dispozícii je niekoľko obrábacích strojov YCM od firmy VASON osadených nástrojmi WNT alebo sa zoznámiť s iMachnigom – CAD/CAM aplikáciou pre dynamické frézovanie programované v softvére InventorCAM, ktorý zabezpečuje pražská spoločnosť DTS. Svoje zastúpenie v areáli má firma Zoller, ktorá tu prezentuje prístroje na meranie a zoraďovanie nástrojov.
Aj v čase našej návštevy, tesne pred uzávierkou tohto vydania, sa v Technickom centre zišli viac ako tri desiatky zástupcov slovenských a českých firiem. Prezentácie, odborné rozhovory, poradenstvo, možno aj uzavretie nových obchodov a v podvečer spoločenský program – to bol deň v réžii manažmentu firmy pri príležitosti zavŕšenia úspešného desaťročia na stredoeurópskom trhu.

obr1

TOTAL TOOLING
Úspešnosť WNT, to je predovšetkým špičková kvalita ich produktov a nadštandardného servisu. Prosperita nemeckej firmy WNT, sídliacej v Kemptene, spočíva aj v spojení s rakúskou materskou spoločnosťou Ce¬ratizit, sídliacej v Reutte. Nadnárodná spoločnosť Ceratizit patrí medzi svetových lídrov v spracovaní spekaného karbidu a je súčasťou holdingu Plansee Group, ktorá pôsobí už od roku 1921. Silné technologické, materiálové a vývojové zázemie, vrátane modernej logistiky, radí WNT k významným a autonómnym hráčom na trhu s obrábacími nástrojmi.
Toptal Tooling znamená, že až 99 percent produktov WNT, ktorých je mimochodom k dispozícii vyše 45 tisíc pre rôzne aplikácie, sú k dispozícii u zákazníka do 24 hodín.
Pro klientsky prístup dokresľuje aj Tool-O-Mat. Ide vlastne o akýsi výdajový automat, umiestnený po dohode v konkrétnej firme, ktorý obsahuje desiatky najpoužívanejších rezných nástrojov. A tak v prípade potreby operátor, technológ alebo majster výroby špeciálnym kľúčom vstúpi do virtuálneho prostredia, zadá kód a definované náradie je mu vydané – niečo ako kola z automatu na železničnej stanici... Nateraz je v našom prostredí umiestnených tridsať týchto automatov.
Profesionálne poradenstvo je samozrejmosťou a je súčasťou Total Toolingu. Mohli sme sa o tom presvedčiť aj priamo na podujatí. O tom, že to funguje, hovorí práve úspešná dekáda WNT!

TEXT/FOTO JÁN MINÁR