seco toolsKombinácia zelenej elektriny a certifikátov pre obnoviteľné zdroje energie v USA a Indii umožnila spoločnosti Seco dosiahnuť emisné ciele na rok 2030 s deväťročným predstihom a s pridanou hodnotou ďalších ušetrených nákladov.

Zameranie spoločnosti Seco na zvýšenie udržateľnosti všetkých aspektov jej podnikania viedlo ku komplexnému preskúmaniu energetických požiadaviek spoločnosti a keď nastal čas obnoviť zmluvy s dodávateľmi pre pobočku v Reynoldsville v Pensylvánii, bola zelená energia v popredí záujmu. Štúdie ukázali, že pobočka v Reynoldsville je zodpovedná za približne 10 % celosvetovej spotreby elektriny spoločnosti Seco a za 19 % jej dopadu na klímu, takže zmeny vykonané v tejto oblasti majú zásadný vplyv na globálny dopad podnikania spoločnosti. „Zakúpili sme certifikáty obnoviteľnej energie (Renewable energy certificates – REC), ktoré nám umožňujú kompenzovať našu stopu CO2,“ hovorí Eric Sirianni, ktorý pracuje na pozícii Generic Sourcing v spoločnosti Seco v pobočke Reynoldsville.
„Tento proces u nás začal v roku 2019. Skôr sme sa starali iba o to, aby sme získali elektrinu za čo najlacnejšiu cenu – keď zapneme vypínač, elektrina začne prúdiť bez ohľadu na to, od koho ju kúpime. Neexistoval žiadny vzor, len sme boli požiadaní, aby sme pri ďalšom rokovaní o dodávkach elektriny vzali ohľad na zelenú energiu. Zelená energia sa rozbehla aj napriek tomu, že je drahšia, pretože sme si stanovili cieľ v oblasti znižovania emisií CO2. Boli sme schopní zaručiť si dodávky elektriny, zároveň pridať 100 % zelených kreditov a napriek tomu znížiť cenu – akonáhle to ľudia zistili, začali si to všímať,“ dodáva Eric Sirianni.

Obnoviteľné zdroje
Certifikáty obnoviteľnej energie REC umožňujú spoločnostiam investovať do energie z obnoviteľných zdrojov a to aj v prípade, že sa tieto zdroje nachádzajú kdekoľvek. Ďalším krokom pre pobočky spoločnosti Seco po celom svete bude preskúmať riešenie, ako je výroba elektriny na mieste pomocou solárnych panelov a geotermálneho vykurovania. „Všetci sa zaviazali pracovať na týchto emisných cieľoch a podporovať využívanie zelenej energie. Okrem certifikátov obnoviteľnej energie REC sme tiež nainštalovali solárne panely k napájaniu našich pásových svetiel a ďalších spotrebičov, čo predstavuje približne 4 % v rámci našej výroby,“ hovorí Nagesh Shekhadar, General Manager pre nepriamy nákup v Pune v Indii.
Veľká časť energie, ktorú používa spoločnosť Seco India, pochádza z miestnych štátnych elektrárenských podnikov, ktoré využívajú energiu z uhlia. Pretože neboli k dispozícii žiadne ekologickejšie možnosti, boli zakúpené certifikáty obnoviteľnej energie REC, ktoré kompenzujú emisie CO2 z uhoľnej energie. „V súčasnosti využívame solárnu energiu a skúmame tiež možnosti veternej energie, aby sme mohli vyrábať stále viac čistej energie. Musíme pracovať na hybridných riešeniach, a akonáhle sa dodávky zelenej energie zvýšia, jej cena sa bude znižovať,“ hovorí Atul Mohkhedkar, General Manager výroby spoločnosti Seco India.

Nové možnosti
Hoci boli emisné ciele splnené s niekoľkoročným predstihom, nákupcovia elektriny pre spoločnosť Seco nespia na vavrínoch – budú aj naďalej skúmať nové možnosti zelenšej elektriny. „Každá z našich pobočiek nám môže dať vedieť množstvo a druhy
energie, ktorú každý mesiac spotrebujú a tie sa budú odlišovať podľa toho, kde sa nachádzajú,“ hovorí Eric Sirianni. „Z pohľadu spoločnosti je to správna vec. Prvou reakciou je vždy to isté:
‚Prečo by sme mali utrácať toľko peňazí?‘ Je ťažké toto myslenie zmeniť, ale keď príde na vec, kto by mohol odmietnuť pomôcť životnému prostrediu?“
Ďalšou výhodou sú zamestnanci, ktorí radi pracujú pre spoločnosť, ktorá berie klimatickú krízu vážne. „Je to veľmi silné, výnimočné – naše rodiny, naši zákazníci, naši priatelia, naši susedia radi vidia, že pracujeme pre takú spoločnosť,“ hovorí Nagesh Shekhadar.

Text/Foto Seco Tools