PrametPramet Tools, výrobca nástrojov zo spekaného karbidu na obrábanie, predstavuje nové frézovacie nástroje, ktoré umožňujú ďalšie výrazné zníženie nákladov na obrábanie.

 

Rovinné frézovanie s dvanástimi reznými hranami

Významnou novinkou sú frézovacie nástroje s uhlom nastavenia 45°, osadené doštičkami HNGX09, ktoré disponujú 12 reznými hranami. S novými nástrojmi je možné okrem rovinného frézovania, aj drážkovať, alebo zrážať hrany, taktiež zachádzať pod uhlom a postupne zavrtávať. Základný rad rovinných fréz v rozsahu priemerov 50 mm až 160 mm je doplnený frézami s vyšším počtom zubov, určenými predovšetkým na frézovanie materiálov s drobivou trieskou (typické pre liatinu). Frézy sú povrchovo upravené na zníženie abrazívneho opotrebenia, zvýšenie odolnosti voči korózii a nižšiemu treciemu odporu. Pre ľahšiu orientáciu pri osadzovaní fréz sa jednotlivé zuby frézy číslujú. Vymeniteľné rezné doštičky (VRD) sú ponúkané v troch geometriách, čím možno nástroje použiť na hrubovanie až dokončovanie. V ponuke sú ďalej hladiace doštičky, určené predovšetkým pre väčšie priemery fréz. Použitím nových nástrojov možno dosiahnuť veľmi dobrú kvalitu obrobeného povrchu. Univerzálne vyhotovenie VRD umožňuje ich použitie v nástrojoch s ľavým alebo pravým smerom rotácie. Vyššie popísanými nástrojmi možno obrábať celú škálu materiálov s maximálnou hĺbkou rezu ap = 5 mm. Rozsah posuvov fz = 0,1 až 0,5 mm / zub.

Hlavná charakteristika nástrojov: úplne nový rad frézovacích nástrojov; hrubovacie až dokončovacie operácie; 3 typy geometrie F, M, R a hladiace geometrie; 12 rezných hrán na každej VRD; rezné materiály s PVD aj CVD povlakom; veľmi dobrá kvalita obrobeného povrchu.

 

TEXT: Bc. Miloslav Veselý FOTO: Pramet Tools, s. r. o.