SAC192 ST Sandvik Coromants new steel turning grade series HN 2Společnost Sandvik Coromant rozšířila svou řadu soustružnických břitových destiček pro obrábění ocelí spadajících do skupiny ISO-P. Společnost, jež se specializuje na výrobu nástrojového vybavení pro strojní obrábění kovů, uvedla na trh dvě nové karbidové nástrojové třídy určené pro vnější a vnitřní obrábění nízkolegovaných a nelegovaných ocelí. Tyto nové třídy břitových destiček označené GC4415 a GC4425 se vyznačují vyšší houževnatostí, odolností proti působení tepla a předvídatelným průběhem opotřebení.


Třídy GC4415 a GC4425 jsou ideální pro výrobce působící v oblasti hromadné a sériové výroby, kteří se zabývají obráběním nízkolegovaných (P 2.1 až 2.6) a nelegovaných (P 1.1 až 1.5) ocelí.
Při soustružení ocelí třída GC4425 prokazatelně převyšuje konkurenční břitové destičky v naprosté většině aplikací. Vyznačuje se vyšší odolností proti otěru, tepelnou odolností a houževnatostí, což výrazně rozšiřuje oblast jejího použití. Jak GC4425, tak i GC4415 lze použít pro dokončovací až hrubovací aplikace se spojitým nebo lehkým přerušovaným řezem.
Třída GC4415 přitom byla navržena tak, aby nabízela alternativu ke třídě GC4425 v případech, kdy je vyžadována vyšší výkonnost a vyšší odolnost proti účinkům tepla. Navíc bylo prokázáno, že postup následných úprav materiálu zvyšuje výkonnost při provádění operací s přerušovaným řezem, eliminuje veškerá rizika náhlého lomu a oběma třídám břitových destiček umožňuje vyčnívat svou výkonností v široké oblasti použití.
„Obecně platí, že každý výrobce chce dosáhnout následujících cílů: zvýšení rychlosti úběru kovu, zvýšení počtu obrobených kusů na břit, zkrácení časů cyklu, minimalizace vznikajících odpadů a optimalizace využití skladových zásob,“ říká Johan Anderstedt, globální produktový manažer pro oblast soustružení ze společnosti Sandvik Coromant.

SAC192 ST Sandvik Coromants new steel turning grade series HN 1
„Pro výrobce zaměřené na sériovou výrobu je také podstatná flexibilita, která by jim umožnila obrábění mnoha různých typů ocelových materiálů s využitím stejné nástrojové třídy. Naše nové třídy GC4415 a GC4425 vám mohou pomoci těchto cílů dosáhnout — a to i u obtížně obrobitelných a problematických materiálů ISO-P.“

SAC192 ST Sandvik Coromants new steel turning grade series HN 3Zvýšená odolnost proti otěru
Destičky GC4415 a GC4425 svou odolností proti otěru výrazně předčí konkurenční destičky, což přispívá k delší životnosti nástroje a předvídatelné funkci a výkonnosti v jakékoli oblasti použití. Také se tak minimalizuje plýtvání materiálem, a to jak materiálem obráběným, tak i materiálem sloužícím pro výrobu břitových destiček.
Vynikající odolnost břitových destiček proti otěru má souvislost s technologií Inveio druhé generace, kterou je nanášena povlaková vrstva z oxidu hlinitého. Čím je technologie Inveio unikátní, je dobře patrné na mikroskopické úrovni – povrch této vrstvy se vyznačuje usměrněnou krystalografickou orientací.
Všechny krystaly jsou vyrovnány směrem proti linii ostří a společně tvoří odolnou bariéru, která zlepšuje odolnost proti opotřebení ve tvaru žlábku a opotřebení hřbetu. Také se urychluje odvádění tepla z oblasti řezu, díky čemuž je řezná hrana schopna uchovat si svůj tvar po delší dobu. Výsledkem je nástroj, který lépe odolává opotřebení.
S ohledem na dlouhodobější udržitelnost obsahuje karbidový substrát těchto nových nástrojových tříd vysoký podíl recyklovaných karbidových materiálů, který je větší než 40 %. Výrobou nástrojových tříd z recyklovaných materiálů se šetří prvotní suroviny, je méně energeticky náročná a vzniká při ní méně emisí CO2.

Nižší výrobní náklady
Díky novým karbidovým břitovým destičkám mohli zákazníci přejít na vyšší řezné rychlosti (vc) a zněkolikanásobit rychlost posuvu (fn).
V jednom z případů zkusil výrobce působící v oblasti všeobecného strojírenství použít pro hrubovací obrábění vnějších ploch obrobku z oceli 4140 v tepelně zpracovaném stavu břitové destičky ve třídě GC4425 s využitím obrábění ve všech směrech. Ve srovnání s tím, když pro stejný proces používal konkurenční ISO břitové destičky, se zákazníkovi podařilo dosáhnout zvýšení produktivity o 100 % a současně zkrácení času cyklu o 50 % a snížení nákladů o 30 %.
Aby svým zákazníkům usnadnila optimalizaci použitých řezných rychlostí a rychlostí posuvu a nalezení nejvhodnějších břitových destiček a nástrojů v souladu s jejich požadavky, vyvinula společnost Sandvik Coromant také svou online aplikaci CoroPlus Tool Guide.
„Třídy GC4425 a GC4415 dosahují delší životnosti, i když jsou při obrábění vystaveny těm nejnáročnějším podmínkám,“ dodává Anderstedt. „Aplikace ToolGuide v kombinaci s pevným partnerstvím se společností Sandvik Coromant našim zákazníkům umožňuje dosažení vyšší produktivity, nižších nákladů na vyrobenou součást a vyšší ziskovosti výroby.“

Navštivte webové stránky společnosti Sandvik Coromant a prohlédněte si její sortiment soustružnických břitových destiček a nástrojových tříd pro obrábění ocelí. Případně si informace o GC4415 a GC4425 vyžádejte u místně příslušného specialisty nebo distributora.

Text/Foto Nikki Stokes