SAC192 ST Sandvik Coromants new steel turning grade series HN 2Společnost Sandvik Coromant rozšířila svou řadu soustružnických břitových destiček pro obrábění ocelí spadajících do skupiny ISO-P. Společnost, jež se specializuje na výrobu nástrojového vybavení pro strojní obrábění kovů, uvedla na trh dvě nové karbidové nástrojové třídy určené pro vnější a vnitřní obrábění nízkolegovaných a nelegovaných ocelí. Tyto nové třídy břitových destiček označené GC4415 a GC4425 se vyznačují vyšší houževnatostí, odolností proti působení tepla a předvídatelným průběhem opotřebení.


Třídy GC4415 a GC4425 jsou ideální pro výrobce působící v oblasti hromadné a sériové výroby, kteří se zabývají obráběním nízkolegovaných (P 2.1 až 2.6) a nelegovaných (P 1.1 až 1.5) ocelí.
Při soustružení ocelí třída GC4425 prokazatelně převyšuje konkurenční břitové destičky v naprosté většině aplikací. Vyznačuje se vyšší odolností proti otěru, tepelnou odolností a houževnatostí, což výrazně rozšiřuje oblast jejího použití. Jak GC4425, tak i GC4415 lze použít pro dokončovací až hrubovací aplikace se spojitým nebo lehkým přerušovaným řezem.
Třída GC4415 přitom byla navržena tak, aby nabízela alternativu ke třídě GC4425 v případech, kdy je vyžadována vyšší výkonnost a vyšší odolnost proti účinkům tepla. Navíc bylo prokázáno, že postup následných úprav materiálu zvyšuje výkonnost při provádění operací s přerušovaným řezem, eliminuje veškerá rizika náhlého lomu a oběma třídám břitových destiček umožňuje vyčnívat svou výkonností v široké oblasti použití.
„Obecně platí, že každý výrobce chce dosáhnout následujících cílů: zvýšení rychlosti úběru kovu, zvýšení počtu obrobených kusů na břit, zkrácení časů cyklu, minimalizace vznikajících odpadů a optimalizace využití skladových zásob,“ říká Johan Anderstedt, globální produktový manažer pro oblast soustružení ze společnosti Sandvik Coromant.
„Pro výrobce zaměřené na sériovou výrobu je také podstatná flexibilita, která by jim umožnila obrábění mnoha různých typů ocelových materiálů s využitím stejné nástrojové třídy. Naše nové třídy GC4415 a GC4425 vám mohou pomoci těchto cílů dosáhnout — a to i u obtížně obrobitelných a problematických materiálů ISO-P.“

SAC192 ST Sandvik Coromants new steel turning grade series HN 1

Zvýšená odolnost proti otěru
Destičky GC4415 a GC4425 svou odolností proti otěru výrazně předčí konkurenční destičky, což přispívá k delší životnosti nástroje a předvídatelné funkci a výkonnosti v jakékoli oblasti použití. Také se tak minimalizuje plýtvání materiálem, a to jak materiálem obráběným, tak i materiálem sloužícím pro výrobu břitových destiček.
Vynikající odolnost břitových destiček proti otěru má souvislost s technologií Inveio druhé generace, kterou je nanášena povlaková vrstva z oxidu hlinitého. Čím je technologie Inveio unikátní, je dobře patrné na mikroskopické úrovni – povrch této vrstvy se vyznačuje usměrněnou krystalografickou orientací.

* * * * *
Karbidové nástrojové třídy Sandvik Coromant nabízejí výrazně delší životnost a předvídatelnější funkci a výkonnost.
* * * * *

Všechny krystaly jsou vyrovnány směrem proti linii ostří a společně tvoří odolnou bariéru, která zlepšuje odolnost proti opotřebení ve tvaru žlábku a opotřebení hřbetu. Také se urychluje odvádění tepla z oblasti řezu, díky čemuž je řezná hrana schopna uchovat si svůj tvar po delší dobu. Výsledkem je nástroj, který lépe odolává opotřebení.
S ohledem na dlouhodobější udržitelnost obsahuje karbidový substrát těchto nových nástrojových tříd vysoký podíl recyklovaných karbidových materiálů, který je větší než 40 %. Výrobou nástrojových tříd z recyklovaných materiálů se šetří prvotní suroviny, je méně energeticky náročná a vzniká při ní méně emisí CO2.

SAC192 ST Sandvik Coromants new steel turning grade series HN 4Nižší výrobní náklady
Díky novým karbidovým břitovým destičkám mohli zákazníci přejít na vyšší řezné rychlosti (vc) a zněkolikanásobit rychlost posuvu (fn).
V jednom z případů zkusil výrobce působící v oblasti všeobecného strojírenství použít pro hrubovací obrábění vnějších ploch obrobku z oceli 4140 v tepelně zpracovaném stavu břitové destičky ve třídě GC4425 s využitím obrábění ve všech směrech. Ve srovnání s tím, když pro stejný proces používal konkurenční ISO břitové destičky, se zákazníkovi podařilo dosáhnout zvýšení produktivity o 100 % a současně zkrácení času cyklu o 50 % a snížení nákladů o 30 %.
Aby svým zákazníkům usnadnila optimalizaci použitých řezných rychlostí a rychlostí posuvu a nalezení nejvhodnějších břitových destiček a nástrojů v souladu s jejich požadavky, vyvinula společnost Sandvik Coromant také svou online aplikaci CoroPlus Tool Guide.
„Třídy GC4425 a GC4415 dosahují delší životnosti, i když jsou při obrábění vystaveny těm nejnáročnějším podmínkám,“ dodává Anderstedt. „Aplikace ToolGuide v kombinaci s pevným partnerstvím se společností Sandvik Coromant našim zákazníkům umožňuje dosažení vyšší produktivity, nižších nákladů na vyrobenou součást a vyšší ziskovosti výroby.“

Navštivte webové stránky společnosti Sandvik Coromant a prohlédněte si její sortiment soustružnických břitových destiček a nástrojových tříd pro obrábění ocelí. Případně si informace o GC4415 a GC4425 vyžádejte u místně příslušného specialisty nebo distributora.

TEXT/FOTO Sandvik Coromant