Výstružník Ceratizit Fullmax UNI nově v krátké verzi garantuje vyšší stabilitu přesnost rychlost a životnostjpgCeratizit Fullmax UNI, univerzální výstružníky ze slinutého karbidu pro vysokorychlotní vystružování, jsou nyní k dispozici také v krátké verzi.


Výstružníky produktové řady Fullmax jsou již dlouho zavedené a známé především svým vysokým řezným výkonem při obrábění nejrůznějších materiálů, včetně kalených ocelí s tvrdostí až 62 HRC. Nová krátká verze řady Fullmax UNI je v porovnání s dlouhou verzí při vystružování ještě stabilnější a produktivnější. Nová kratší verze umožňuje vyšší řezné rychlosti, posuvy a dosahuje vyšší životnosti. Přidanou hodnotou jsou nižší náklady na vystružovaný otvor díky nižším cenám.

Vyšší řezné rychlosti
Zkrácená délka u nové verze výstružníku Fullmax UNI nabízí řadu výhod díky vyšší stabilitě a potlačeným vibracím. Tyto hlavní přednosti mají za následek až o 10 procent vyšší řezné rychlosti v hlavních aplikačních oblastech, kam patří obrábění ocelí a litin. Posuv lze také zvýšit o 10 až 20 procent. Jak bylo v úvodu uvedeno, řada Fullmax UNI patří do skupiny vysokorychlostních výstružníků a další navýšení řezných parametrů umožnuje uživatelům další zefektivnění jejich výroby. Výsledkem jsou nižší obráběcí časy, lepší povrchy a vyšší přesnosti. Zmíněné benefity podtrhuje delší životnost, které lze nyní snadněji dosáhnout za předpokladu optimálních řezných podmínek.
Stejně jako dlouhé výstružníky Fullmax se i krátké výstružníky z řady UNI vyznačují vysoce výkonným povlakem a specifickou nerovnoměrnou geometrií břitu, která pomáhá snižovat stopy po nástroji a zlepšovat tvorbu třísek. Podrobněji nerovnoměrné dělení břitů znamená, že rozteče všech břitů jsou odlišné, což u vystružování je velmi důležitým aspektem pro docílení co nejmenších odchylek v kruhovitosti a válcovitosti otvoru. Úhlové rozdíly v rozteči břitů snižují tendenci k oscilování nástroje, které vedou k vytváření stop na obráběném povrchu způsobené chvěním nástroje.

* * * * *
Přednosti krátkých výstružníků Fullmax UNI
• Krátká délka s malým vyložením pro maximální stabilitu
• Nízká tendence k vibracím umožňuje vyšší řezné rychlosti
• Delší životnost
• Minimální náklady na vystružovaný otvor díky vysokým řezným rychlostem
• UNI geometrie pro široké aplikační použití
• Nerovnoměrné dělení břitů pro vysokou přesnost a kvalitu opracování
• Vysoce výkonný povlak pro všestranné použití
• Dostupnost na skladě v rozměrech H7 a 1/100 mm
• S vnitřním chlazením pro slepé i průchozí otvory
* * * * *

Optimalizované otevřené drážky mezi břity v závislosti na geometrii pro daný materiál, dávají dostatečný prostor pro odchod třísek, a to i u materiálů s dlouhou třískou. Bezpečný odchod třísek podporují chladící kanálky, které v případě správného tlaku chlazení supluji dostatečné množství chladícího média.

Uživatelé mají nyní na výběr jestli zvolí delší či kratší verzi výstružníků Fullmax UNIjpg
Uživatelé mají nyní na výběr, jestli zvolí delší či kratší verzi výstružníků Fullmax UNI.

Pro všechny obráběcí centra
Krátkou verzi výstružníků Fullmax UNI lze použít na všech CNC obráběcích centrech a díky zkrácené délce jsou obzvláště atraktivní na dlouhotočných automatech. Geometrie UNI zajišťuje použití do širokého spektra obráběných materiálů a uživatelům zjednodušuje výběr a redukuje náklady.
Krátké výstružníky Fullmax UNI jsou k dispozici jak v toleranci H7, tak i v setinových rozměrech 1/100, které lze individuálně konfigurovat v rozsahu od 2,96 do 20,05 mm. V toleranci H7 jsou k dispozici průměry od 4 do 16 mm. Příjemnou zvláštností u krátké řady Fullmax UNI je, že výstružníky od průměru 15,97 a 16 mm výše, jsou s osmi břity místo šesti, tak jak je to u dlouhé verze. Břity navíc u větších průměrů garantují vyšší přesnost a efektivnost.
Použití nové krátké verze výstružníků Fullmax UNI určitě stojí za zvážení i z finančního, a dokonce i z ekologického hlediska. Kratší verze znamená méně slinutého karbidu, nižší pořizovací cenu a také menší zatížení z pohledu ekologie, která se poslední dobou u nástrojů také často zmiňuje.

text/foto Ceratizit