prametV práve končiacom týždni sa v spoločnosti Pramet Tools, s. r. o., v Šumperku konali tradičné Dni obrábania.)

V priestoroch firmy mali stovky odborných návštevníkov možnosť vidieť najnovšie aplikácie náradia pre  trieskové obrábania technológiou frézovania a sústruženia. Absolútnou novinkou je spojenie firmy Pramet s anglickou spoločnosťou Dormer, ktorá je špecialistom v oblasti vŕtania.

Viac o podujatí prinesieme v letnom vydaní.

 

TEXT/FOTO Ján Minár