obr1Koncom minulého roku sa Sandvik Coromant Rakúsko vrátane školiaceho strediska presťahoval do nových priestorov. Viedeňské školiace stredisko slúži aj pre školenia českých a slovenských zákazníkov tohto globálneho hráča v oblasti obrábania kovov.

Redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství včera nahliadla do týchto nových priestorov. Prinášame vám fotogalériu z našej návštevy. Reportáž vám prinesieme v marcovom vydaní nášho časopisu.
obr2
obr3
obr4
obr5
obr6
obr7
FOTO Michal Múdrý, Ján Franek