mozne_umiestnit_hockde_napr_ako_titulkaFréza Power 4 je nová generácia kopírovacích fréz vyvinutá pre náročné operácie pri obrábaní lopatiek turbín. Nástroj bol vyvinutý v spolupráci s kľúčovými zákazníkmi tak, aby spĺňal náročné požiadavky. Vyznačuje sa patentovaným antirotačným systémom, ktorý zabraňuje pootáčaniu vymeniteľných britových doštičiek a kaleným povlakovaným telesom. Nachádza použitie nielen pri výrobe turbín, ale aj v bežných kopírovacích operáciách

Antirotačný systém

Patentované konštrukčné riešenie zabraňuje pootáčaniu vymeniteľných rezných doštičiek počas obrábania. Kruhové rezné doštičky majú na chrbtovej ploche vytvorené štyri plôšky, ktoré zodpovedajú plôškam v lôžku nástroja. Zároveň je zaručené jednoduché a jednoznačné pootočenie reznej doštičky po opotrebovaní jednotlivých hrán.

ulozenie_dosticky_v_telese_frezyUloženie doštičky v telese frézy

Riešenie lôžka reznej doštičky maximalizuje veľkosť dotykovej plochy medzi doštičkou a telesom frézy, zároveň utesňuje lôžko, takže sem nevnikajú triesky a nečistoty.

Poloha doštičky je jednoznačne určená, čím prispieva k ďalšiemu zvýšeniu spoľahlivosti a stability.
kalene_a_niklom_povlakovane_telesoKalené a niklom povlakované teleso

Teleso frézy je vyrobené z vysoko kvalitnej kalenej ocele. Aby sa predišlo problémom s opotrebovaním telesa a s prípadnou koróziou, je celá fréza povlakovaná NiCr povlakom s tvrdosťou 65 až 70 HRC.

Kanáliky na prívod chladiacej kvapaliny umožňujú intenzívne chladenie cez nástroj.nove_vysoko_vykonne_rezne_geometrieNové vysoko výkonné rezné geometrie

Fréza je osadená kruhovými vymeniteľnými reznými doštičkami s priemerom 12 mm. Boli vyvinuté dve nové geometrie – M12 je prvá voľba pre bežné podmienky a geometria M14 je optimalizovaná pre nestabilné podmienky. Taktiež sú k dispozícii dva druhy povlakovaných spekaných karbidov. Prvý, označovaný ako T350M, je prvá voľba pre oceľ a tiež pre nestabilné podmienky, druhý, MS2500, je vhodný pre ťažko obrobiteľné antikorové materiály, super legované materiály a nástrojové ocele.

TEXT: Ing. Kamil Čech FOTO: Seco Tools