Manažérske inšpirácie

UK1Aktuálna situácia vytvorila aj otázky spojené so zamestnávaním ukrajinských občanov. Na jednej strane prichádzajú na Slovensko obyvatelia Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Na druhej strane sa slovenské firmy stretávajú s odchodom niektorých zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do vlasti. To môže podnikom priniesť niekoľko personálnych otázok. V tejto súvislosti zostavila Asociácia priemyselných zväzov a dopravy prehľad situácií, s ktorými sa môžu firmy stretnúť a ako by v nich mohli postupovať.

zodPokud letos plánujete podání žádosti o dotaci, pak je třeba zpracovat aktuální účetní uzávěrku tak, aby vám některé účetní údaje nezpůsobily problém. Pro hodnotitele jsou totiž důležité mj. ukazatele tzv. finančního zdraví firmy.

shutterstock 704111815Chodíte radi do kina, no súčasná situácia to veľmi nedovoľuje? U väčšiny ľudí sa stávajú čím ďalej, tým viac obľúbenejšie domáce kiná. Čo stojí za fenoménom domáceho kina a ako si vďaka nemu vychutnáte filmový zážitok na maximum?

obr1Článok sa zaoberá problematikou v praxi využívaných systémov riadenia ako je Kanban, MRP – plánovanie materiálových potrieb a DDMRP – dopytom riadeným MRP systémom. Jedná sa o porovnanie uvedených systémov z hľadiska praktickej využiteľnosti a dimenzovania jednotlivých metód vo vybraných kritériách na strategickej, taktickej a operatívnej úrovni.

miPopri zmenách v Zákonníku práce (ZP), ktoré sa preniesli do individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, prešli podstatnými zmenami aj kolektívne vzťahy. Tie síce zamestnancov priamo neovplyvňujú, ale rozhodujúcim spôsobom sa podieľajú na vytváraní celého pracovnoprávneho prostredia, v ktorom si zamestnanci svoje práva uplatňujú. V článku rozoberieme podstatné zmeny, ktoré majú vplyv na vzťahy medzi zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov.

trading

 

Či už s obchodovaním ešte len začínate, alebo už máte niečo za sebou a považujete sa za skúseného tradera, nikdy na sebe neprestávajte pracovať. Ani úspešní obchodníci o sebe nemôžu povedať, že majú proces učenia za sebou a sú hotoví profesionáli - skôr než o cieľ ide o kontinuálnu cestu za poznaním a skúsenosťami. Čítajte knihy o tradingu, navštevujte rôzne semináre a konzultujte s kovanými odborníkmi. V každej fáze obchodovania vás to má ako obohatiť a vy vďaka tomu nezaspíte na vavrínoch. Najbližšia príležitosť k vzdelávaniu je chystaná prihlásená tradingová konference 2021, ktorá bude na jednom mieste sústreďovať veľa inšpiratívnych osobností a zaujímavých tém. Koná sa už 27. marca pod záštitou brokerskej spoločnosti XTB.