Manažérske inšpirácie

obr1Rozhodování je součástí každodenních činností každého z nás. Počet a důležitost rozhodnutí prováděných konkrétní osobou se zvyšuje v závislosti na její kvalifikaci, rozsahu odpovědností, počtu podřízených apod.

ipa1Je dôležité, aby manažéri mali k dispozícii taký motivačný systém, ktorý dokáže efektívne ovplyvňovať správanie a konanie jednotlivcov a pracovných tímov smerom k rozvoju a efektívnemu využívaniu potenciálu zamestnancov, k ich zodpovednej a kvalitnej práci s prihliadnutím na osobné ciele, ale aj v súlade s cieľmi a so záujmami celej organizácie.

obrČasto sa stretávam s názorom, že menšie firmy nemôžu v inováciách konkurovať veľkým, pretože nemajú dostatok financií, vlastný výskum, marketing, obchod a podobne. Na druhej strane nevidím inú možnosť, ako môže malá firma rásť, ak nebude inovovať.

kpzPřestože se ženy podílejí na zaměstnanosti v České republice ze 44 %, ve strojírenství jich pracuje jen zhruba čtvrtina. Tento nepoměr ukazuje, že pro ženy není strojírenství atraktivním oborem. Proč tomu tak je a jak to do budoucna změnit, řeší projekt nazvaný Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování žen a dívek. Projekt podporovaný z prostředků Evropské unie řeší pracoviště RCMT Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu Svazem strojírenské technologie a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Zapojila se do něj i strojírenská společnost Kovosvit MAS.

obr1Z Nemecka sa valí vlna. Na jednej výstave prišla veľká firma s tým, že sa koná štvrtá priemyselná revolúcia. Nazvali ju Industry 4.0. A začali sa diať veci – píšu sa národné politiky pre Priemysel 4.0, organizujú sa konferencie a semináre, stavajú sa budovy a laboratóriá, kde sa táto revolúcia bude študovať.

titV nadnárodných koncernoch stále častejšie vídam podobné scény: výrobný závod vytvorí rekordný zisk pre svoju matku a namiesto koncoročných odmien jej pracovníci dostanú na ďalší rok ešte nereálnejšie ciele ako predtým. Všade sa znižujú náklady a keď sa to nedarí, vymenia šéfa.