Manažérske inšpirácie

kolektivne vyjednavanieRok 2020 sa zapíše do histórie ako obdobie veľkých zmien, ktoré spôsobilo šírenie nákazy Covid-19. Zasiahla aj zamestnancov firiem, bez ohľadu na ich veľkosť.

covid obmedzeniaMS postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 prichádza aj k postupnému návratu zamestnancov z home officov do práce. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal niekoľko preventívnych hygienických a protiepidemických zásad.

rozpocet na reklamuHromadiace sa výstražné správy o prichádzajúcich hospodárskych problémoch už vydesili nejedného podnikateľa. Podľa odborníkov zatiaľ spoločnosť nečaká repete finančnej krízy z roku 2008, zmeny v trhovej dynamike však vďaka udalostiam ako Brexit budú nastávať stále častejšie.

titMJednou z neoddeliteľných súčastí života firmy je i riziko súvisiace s jej činnosťou, ktorému musí čeliť. Tu sa však naskytá otázka „aké bezpečné je dosť bezpečné?“.

obr1Rozhodování je součástí každodenních činností každého z nás. Počet a důležitost rozhodnutí prováděných konkrétní osobou se zvyšuje v závislosti na její kvalifikaci, rozsahu odpovědností, počtu podřízených apod.

ipa1Je dôležité, aby manažéri mali k dispozícii taký motivačný systém, ktorý dokáže efektívne ovplyvňovať správanie a konanie jednotlivcov a pracovných tímov smerom k rozvoju a efektívnemu využívaniu potenciálu zamestnancov, k ich zodpovednej a kvalitnej práci s prihliadnutím na osobné ciele, ale aj v súlade s cieľmi a so záujmami celej organizácie.