Manažérske inšpirácie

0S rastúcim počtom štandardov v oblasti implementácie manažérskych systémov do procesov organizácií sa zvyšujú aj nároky a zdroje na ich kontrolovanie. Dochádza pritom k preťažovaniu podnikov „neustálym“ auditovaním zlepšovania svojich procesov. Z toho vychádzajúca optimalizácia tradičného prístupu k auditovaniu vyúsťuje do tvorby metodického postupu kontroly integrovaným auditovaním.

kolektivne vyjednavanieRok 2020 sa zapíše do histórie ako obdobie veľkých zmien, ktoré spôsobilo šírenie nákazy Covid-19. Zasiahla aj zamestnancov firiem, bez ohľadu na ich veľkosť.

covid obmedzeniaMS postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 prichádza aj k postupnému návratu zamestnancov z home officov do práce. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal niekoľko preventívnych hygienických a protiepidemických zásad.

rozpocet na reklamuHromadiace sa výstražné správy o prichádzajúcich hospodárskych problémoch už vydesili nejedného podnikateľa. Podľa odborníkov zatiaľ spoločnosť nečaká repete finančnej krízy z roku 2008, zmeny v trhovej dynamike však vďaka udalostiam ako Brexit budú nastávať stále častejšie.

titMJednou z neoddeliteľných súčastí života firmy je i riziko súvisiace s jej činnosťou, ktorému musí čeliť. Tu sa však naskytá otázka „aké bezpečné je dosť bezpečné?“.