Manažérske inšpirácie

hern1Rok 2020 priniesol viacero zmien vo fungovaní pracovnoprávnych vzťahov, ktorým sa museli zamestnávatelia prispôsobiť. Aj štát musel reagovať na situácie, ktoré boli vyvolané v čase pandémie a upraviť niektoré pravidlá, aby zodpovedali aktuálnej potrebe a ďalšiemu predpokladanému vývoju. K podstatným zmenám došlo na úrovni individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sa týkajú najmä úpravy home-office, stravovania zamestnancov, ale aj výpovedných dôvodov. Dôležitými zásahmi prešli aj kolektívne pracovnoprávne vzťahy.

pracaOd první vlny pandemie klesá prakticky ve všech oborech snaha zaměstnanců měnit místo. Čím více kvalifikovaná pozice, tím méně je dobrovolných odchodů ze zaměstnání, shodly se personální agentury oslovené ČTK. Je to podle nich přirozená reakce lidí na nejistotu ohledně budoucího vývoje ekonomiky.

ockovanie covid 19Vývoj koronakrízy naznačuje, že v priebehu tohto roka budeme stáť pred možnosťou vakcinácie, ktorá je relevantnými autoritami považovaná za jediný účinný nástroj na potlačenie šírenia nákazy. V súčasnosti sa nedá predvídať, aké nástroje na podporu očkovania predstaví štát, prípadne Európska únia. Je však nepochybné, že aj zamestnávatelia, pre ktorých sú zdraví zamestnanci prioritou, sa budú otázkou ich očkovania zaoberať. Čo treba zvážiť pri očkovaní zamestnancov a akú rolu zohráva kolektívne vyjednávanie, rozoberá v poradí tretí článok z cyklu Kolektívne vyjednávanie.

kolektivne vyjednavanie 2Jedným z problémov, ktoré ukázala aplikačná prax v čase koronakrízy vo vzťahu ku kolektívnym pracovnoprávnym vzťahom, je ich nedostatočná pripravenosť na situácie spojené s prevenciou a šírením nákazy vo vzťahu k možnostiam a povinnostiam zamestnávateľa a zamestnancov.

0S rastúcim počtom štandardov v oblasti implementácie manažérskych systémov do procesov organizácií sa zvyšujú aj nároky a zdroje na ich kontrolovanie. Dochádza pritom k preťažovaniu podnikov „neustálym“ auditovaním zlepšovania svojich procesov. Z toho vychádzajúca optimalizácia tradičného prístupu k auditovaniu vyúsťuje do tvorby metodického postupu kontroly integrovaným auditovaním.